Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Seksueel grensoverschrijdend gedrag jongeren: feiten en cijfers

Registratiecijfers

De hulpverlening en de politie registreren het aantal meldingen dat jaarlijks binnenloopt. Dat levert incidentiegegevens op die ons helpen om trends vast te stellen. Maar incidenten die niet gemeld worden, komen in deze registraties niet voor. We moeten dus rekening houden met onderrapportage.

Meldingen Vertrouwenscentra Kindermishandeling

De Vertrouwenscentra registreren in Vlaanderen de meldingen van kindermishandeling. In 2014 noteerden ze in totaal 7.542 meldingen van (een vermoeden van) kindermishandeling, waarbij in totaal 9.472 minderjarigen betrokken waren. In 2014 ging 15,2% van die meldingen over (een vermoeden van) 'seksueel misbruik'. Ongeveer de helft van de meldingen seksueel misbruik ging over incest (Het kind in Vlaanderen, 2013).

Kinderen en seksueel misbruik

Het aantal kinderen dat werd gemeld voor seksueel misbruik bedroeg respectievelijk

  • 805 voor incest (7,8% van 10.283 aangemelde kinderen);
  • 454 voor extrafamiliaal seksueel misbruik (4,4%);
  • 304 voor gevallen waarin het onduidelijk is of het over incest gaat (3%).

In totaal zijn dat 1.563 gemelde kinderen of 4,3 kinderen per dag. In 131 gevallen ging het over een minderjarige pleger binnen het gezin en 182 jonge plegers waren extrafamiliaal. De percentages zijn berekend tegenover een totale groep van 10.283 aanmeldingen, waarbij er een overlap kan zijn met diverse andere problematieken. 15% van de kinderen werd al eens eerder gemeld voor een problematiek (Het kind in Vlaanderen, 2014, p. 169).

Naar leeftijd was het seksueel misbruik en incest als volgt verdeeld:

  • 21,3% bij kinderen van 12 tot 18 jaar;
  • 14,7% bij kinderen van 6 tot 12 jaar;
  • 18% voor 3 tot 6 jaar;
  • 4% jonger dan 3 jaar.

De jongeren die zelf seksueel grensoverschrijdend gedrag stelden of misbruik pleegden hoorden bij de oudste categorie: de 12- tot 18-jarigen (Het kind in Vlaanderen, 2014, p. 203).

Vooral de omgeving meldt misbruik

De personen die meldden kwamen in 2014 in 24,4% van de gevallen uit de onmiddellijke omgeving van het kind (vooral de moeder, maar ook grootouders, buren enz.). 35,4% kwam uit de hulpverlening (gezondheid en welzijn) en 22,6% uit scholen (vooral Centra voor Leerlingenbegeleiding) en buitenschoolse opvang (Het kind in Vlaanderen, 2014).

Sinds 2012 is er het Meldpunt Geweld, misbruik en kindermishandeling. Dit samenwerkingsverband tussen de Vertrouwenscentra Kindermishandeling en de Centra voor Algemeen Welzijnswerk werd gelanceerd als centraal meldpunt voor de burger (de hulplijn 1712). 4,3% van de klachten kwam via dit meldpunt. Over het algemeen zien we in de voorbije jaren een vrij stabiel patroon.

Politiële criminaliteitsstatistieken

Ook de politie registreert meldingen van verschillende vormen van SGG tegenover minder- en meerderjarigen. Sinds 2011 zijn meldingen van verkrachting en aanranding niet meer opgenomen in de rubriek 'misdaden tegen de lichamelijke integriteit', maar onder een aparte rubriek 'zedenmisdrijven' (Jaarrapport politiële criminaliteitsstatistieken, 2011).

In 2013 telden de politiestatistieken 3.073 klachten in verband met verkrachtingen, 3.561 klachten voor aanranding van de eerbaarheid (1.435 klachten met geweld en 2.090 zonder geweld, 36 niet nader bepaald). In België zijn er dus op basis van de aangiftes 8 verkrachtingen en 9 aanrandingen van de eerbaarheid per dag, waarvan een groot deel bij minderjarigen (Politiële criminaliteitsstatistieken, 2013).

In deze politiestatistieken zien we weinig verschuivingen in het aantal meldingen voor zedenmisdrijven: 10.354 in 2013. Dit cijfer is vrij stabiel (lichte daling tegenover vorige jaren met 2010 (10.500) en 2011 (10.410).

Aanranding van de eerbaarheid met geweld

Aanranding van de eerbaarheid zonder geweld wordt voornamelijk gepleegd op minderjarigen. Op een totaal van 1.435 meldingen was minstens 33% minderjarig.

Aanranding van de eerbaarheid met geweld

Aanranding van de eerbaarheid zonder geweld

Op een totaal van 2.090 meldingen was minstens 64% minderjarig.

Aanranding van de eerbaarheid zonder geweld

Verkrachtingen

Verkrachtingen vertonen een dalende trend. Het valt op dat ook hier bij de helft (50%) van de verkrachtingen het slachtoffer minderjarig was. Op een totaal 3.032 meldingen was meer dan de helft minderjarig.

Verkrachting