Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Seksueel grensoverschrijdend gedrag jongeren: feiten en cijfers

Beleidsaanbevelingen

De problematiek van seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) kreeg de laatste jaren meer aandacht. Maar zowel in de hulpverlening, preventie als in deskundigheidsbevordering van intermediairs is nog veel winst te boeken. In diverse beleidsaanbevelingen komen volgende aspecten terug (Derijcke, 2011; Buysse e.a., 2013; Rapport historisch misbruik, 2013).

Algemeen publiek informeren

Het algemene publiek moet verder geïnformeerd en gesensibiliseerd worden rond seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sensibiliseringscampagnes kunnen daarbij helpen. Ook ouders moeten geïnformeerd en gesteund worden bij de opvoeding.

Toegankelijkheid hulpverlening verbeteren

Het aanbod (1712) is nog onvoldoende toegankelijk voor de doelgroep kinderen en jongeren (Meire, 2014). Het is belangrijk om verder te zoeken naar manieren om de toegankelijkheid te verhogen. Een aanbod chathulpverlening zoals Nupraatikerover.be is veelbelovend. Ook voor jonge plegers zou het aanbod moeten worden uitgebreid naar vrijwillige hulpverlening.

Deskundigheid van intermediairs bevorderen

De vorming van intermediairs moet voldoende aandacht besteden aan seksuele ontwikkeling, seksueel grensoverschrijdend gedrag en weerbaarheid, en gepaste attitudes en communicatievaardigheden aanreiken. Het oprichten van een overlegplatform moet de samenwerking tussen verschillende sectoren bevorderen.

Preventie van SGG opnemen in seksuele vorming

De preventie van SGG moet al vanaf jonge leeftijd deel uitmaken van relationele en seksuele vorming (RSV). Dat behelst ook onderhandelings- en communicatievaardigheden. Jongeren die in staat zijn helder en eenduidig over hun seksuele wensen en grenzen te communiceren hebben minder vaak ervaring met grensoverschrijdend gedraging van anderen en gaan zelf ook minder vaak over de grens. Het Vlaggensysteem is een methodiek die helpt om seksuele grenzen bespreekbaar te maken.

Preventie van SGG proactief opnemen in beleid

Organisaties die met kinderen en jongeren werken moeten proactief aandacht besteden aan SGG (Frans & De Bruycker, 2011). Maak een duidelijke engagementsverklaring en een uitgeschreven visie. In het Raamwerk Seksualiteit en beleid worden ze samengevat onder :

  • educatieve en zorgmaatregelen;
  • accommodatie en afspraken;
  • deskundigheid van begeleiders;
  • communicatie met alle partijen en betrokkenen.

Deze beleidsaanbevelingen komen terug in diverse beleidsverklaringen (Derijcke, 2011; Buysse e.a., 2013, Rapport historisch misbruik, 2013).

Extra aandacht besteden aan kwetsbare jongeren

In alle maatregelen is er extra aandacht nodig voor kwetsbare jongeren zoals kinderen met een beperking.