Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Aanmeldingsformulier kandidaten algemene vergadering Sensoa vzw

De algemene vergadering van Sensoa komt 2 maal per jaar bijeen om een aantal formele taken te vervullen, zoals de bespreking en goedkeuring van het werkingsverslag en financieel verslag van het afgelopen jaar of van de planning en begroting voor het komende jaar. Aansluitend volgt telkens een gedachtewisseling rond een specifiek of actueel thema dat belangrijk is voor de werking van Sensoa.

Om de 2 jaar kiest de algemene vergadering uit zijn leden een raad van bestuur, die het beleid van Sensoa uitstippelt. Het operationele management is in handen van de directie, die daarbij ondersteund wordt door een dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester van Sensoa. De algemene vergadering telt maximaal 40 leden.

Uw kandidatuur wordt bezorgd aan de directie van Sensoa. Die zal u vervolgens uitnodigen voor een persoonlijk gesprek. Dit gesprek biedt de mogelijkheid om uw motivatie toe te lichten, en in te gaan op vragen die u zelf nog hebt. Een verslag hiervan wordt besproken met de raad van bestuur, die al dan niet beslist om u voor te dragen als lid van de algemene vergadering. Bekrachtiging gebeurt dan op de eerstvolgende bijeenkomst van de algemene vergadering, waarvoor u wordt uitgenodigd.