‘Verplichte anticonceptie’: een breed, genuanceerd debat waard

Geen enkel recht is absoluut, een recht stopt daar waar je een andere partij schade toebrengt. Die redenering dringt zich ook op als het gaat over ‘reproductieve rechten’. Internationale verdragen, die ook door België zijn ondertekend, bepalen dat iedereen het recht heeft om zelf te beslissen om al dan niet kinderen te hebben, hoeveel en wanneer.

Lees ons memorandum 2019

In aanloop naar de Vlaamse en federale verkiezingen van 2019 ontwikkelde Sensoa een memorandum over seksuele gezondheid.