Naar aanleiding van World Awareness HPV Day roept expert Sandra Van den Eynde van Sensoa op om ook de inhaalvaccinatie voor jongens terug te betalen

Lees onze opinie.

Er schort iets aan de manier waarop we omgaan met zorg voor onze jongens. Neem nu het Humaan Papillomavirus en de vaccinatie daartegen. Het virus is vooral bekend als dé oorzaak van baarmoederhalskanker. Minder bekend is dat het virus verantwoordelijk is voor vele andere kankers die ook bij mannen voorkomen, zoals anale kanker, hoofd- en halskankers of peniskanker. In ons land doen er zich jaarlijks meer dan 1.000 nieuwe gevallen van kanker voor veroorzaakt door HPV, waarvan ongeveer een kwart bij mannen. Toch blijft het beleid achter als het aankomt op de bescherming van jongens en mannen tegen HPV. Dat is tekenend voor hoe de maatschappij en het beleid staan tegenover zorg voor mannen.

In 2019 nam de Vlaamse regering de beslissing om voortaan ook jongens te laten genieten van de gratis vaccinatie tegen HPV. Sindsdien krijgen meisjes én jongens tussen 11 en 13 jaar via de scholen het vaccin. Dat is een goede zaak en het gaat vooruit: negen op de tien jongens én meisjes van die leeftijdsgroep zijn gevaccineerd. Het is ook effectief: in het VK zorgde het vaccinatieprogramma naar meisjes ervoor dat baarmoederhalskanker zo goed als geëlimineerd werd. Met de huidige aanpak kunnen we alvast hopen dat het met het voorkomen van kankers onder mannen snel dezelfde richting zal uitgaan. Hoewel snel? Er blijft nog altijd ongelijkheid bestaan tussen jongens en meisjes.

Als meisjes de vaccins misliepen op school, dan wordt de inhaalvaccinatie tot hun 18 jaar grotendeels terugbetaald door de ziekteverzekering. Dat is niet zo voor jongens. De jongens die vaccinatie misliepen op school, beginnen dus onbeschermd tegen HPV aan hun seksleven. Tenzij ze enkel seks hebben met meisjes die gevaccineerd zijn. Dat gaat voorbij aan het feit dat er ook jongens en mannen bestaan die enkel seks hebben met mannen. Het aantal kankers en andere aandoeningen door HPV bij mannen – en zeker bij mannen die seks hebben met mannen – neemt toe.

Er zit ook nog een ongelijkheid in de manier waarop HPV kan opgespoord worden. Vrouwen kunnen zich om de 3 jaar volledig terugbetaald laten screenen op HPV met een uitstrijkje. Voor mannen bestaat er vooralsnog geen screening voor HPV-gerelateerde kankers. Hierdoor worden ze vaak pas in een meer gevorderd stadium ontdekt. Een goede bescherming voor zoveel mogelijk jongens is dus essentieel.

Gelijkheid tussen vrouwen en mannen is een belangrijk streven. Daarvoor zijn politieke beslissingen nodig waarbij mannen en vrouwen van gelijke bescherming en zorg kunnen genieten. Het beleid rond HPV kan daarin een gamechanger zijn. Laat ons meisjes én jongens beschermen zodat HPV-gerelateerde kankers tot het verleden behoren.

Sandra Van den Eynde is beleidsmedewerker preventie hiv & soa bij Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid.