In aanloop naar de Vlaamse en federale verkiezingen van 2019 ontwikkelde Sensoa een memorandum over seksuele gezondheid.

We nodigen alle politieke partijen uit om daar uit te putten bij het vastleggen van hun programma's voor de komende jaren.

Seksuele gezondheid heeft raakvlakken met verschillende federale en Vlaamse beleidsdomeinen. Sensoa is dus ook afhankelijk van een aantal federale bevoegdheden (bijvoorbeeld justitie of volksgezondheid) voor het realiseren van zijn doelstellingen.

Ons engagement beperkt zich niet tot de landsgrenzen. We ijveren voor blijvende aandacht voor seksuele gezondheid en rechten binnen internationale samenwerking.

Het memorandum bestaat uit een aantal onderbouwde aanbevelingen die zijn onderverdeeld per beleidsniveau (federaal / Vlaams) en per beleidsdomeinen – of velden.