In aanloop naar Wereldaidsdag (1 december) presenteert Sensoa zijn digitale wegwijzer voor wie net de diagnose van hiv kreeg. Op de website vind je ook vier getuigenissenvideo’s van mensen met hiv.  Wim, Nathalie, Alex en Monique vertellen wat er door hen heen ging, hoe zij hun leven hervat hebben en wat hen daarbij hielp: meer solidariteit en minder stigma. 

Concrete info, herkenning en actie 

De focus van de webpagina ligt op gevoelens bij en verwerking van een positieve hiv-diagnose. De website biedt informatie en tips. De verhalen van lotgenoten die vertellen hoe zij deze fase ervaarden, zet mensen aan om hulp en steun te zoeken en een plan te maken. Extra aandacht gaat uit naar hulp en dienstverlening die bij de persoon past.

Boris Cruyssaert, woordvoerder van Sensoa: "Ook voor mensen zonder hiv is de pagina relevant omdat ze een uniek inzicht biedt in het leven van mensen met hiv. Want het is niet zozeer de medische kant die mensen met hiv in de eerste plaats zorgen baart, wel de onzekerheid en angst over mogelijk negatieve reacties van de omgeving." 

Mentale gezondheid precair bij mensen met hiv 

In 2019 hield Sensoa een nodenbevraging bij meer dan 500 mensen met hiv. In vergelijking met mensen zonder hiv hebben mensen mét hiv dubbel zo vaak een minder goede geestelijke gezondheid.  Je niet goed in je vel voelen is gelinkt aan niet kunnen praten over hiv en het ontbreken van een vaste partner.
Vooral mensen met een recente diagnose lopen risico: één op vijf heeft zich de laatste maand meestal of altijd somber gevoeld en ze ervaren het minst steun uit hun omgeving. De diagnose krijgen is vaak een crisis die het leven op zijn kop zet. 

Twee pijnpunten springen eruit: er is weinig ondersteuning bij de verwerking van gevoelens bij een recente diagnose en het blijft moeilijk om er over te spreken, ook tegenover een nieuwe (seks)partner.  

‘Ik heb Hiv, wat nu?’ speelt in op deze bevindingen.  

Vlaams minister van Welzijn, Hilde Crevits: “Deze nieuwe wegwijzer voor wie recent de diagnose van HIV heeft gekregen, is cruciaal aangezien uit een bevraging van Sensoa is gebleken dat zij vaker worstelen met een precaire geestelijke gezondheid. Eén op vier ervaart ooit een depressie, terwijl bijna de helft aangeeft onvoldoende sociale steun te ontvangen. Door middel van adviezen en sterke getuigenissen willen we het aanhoudende stigma doorbreken. Daarom draag ik in aanloop naar Wereldaidsdag het rode lintje. Niet alleen als symbool van steun, maar als een krachtige boodschap tegen het hardnekkige stigma.” 

Wereldaidsdag roept op tot meer solidariteit

1 december staat nog steeds in het teken van meer solidariteit met mensen met hiv. Vooroordelen blijken soms taaier dan het virus. Want de medicatie voor mensen met hiv staat nu zo op punt dat ze een normaal leven kunnen leiden: werken, kinderen krijgen, relaties aangaan… Mensen met hiv die hun medicatie trouw nemen, kunnen zelfs het virus niet langer overdragen.

Het rode lintje dragen op die dag toont dat we niet  terugdeinzen voor mensen met hiv, en ‘gewoon’ doen. Op die manier tackelen we de negatieve vooroordelen die nog steeds op hiv rusten.

Uit dezelfde nodenbevraging bleek immers dat het 'stigma' het belangrijkste probleem is voor mensen met hiv. Op de vraag wat mensen nodig hebben om beter te kunnen leven met hiv antwoordt 41% spontaan “minder stigma in de samenleving”. 

Lees meer over de acties op Wereldaidsdag waaraan Sensoa meewerkt.