Op de dag van de seksuele gezondheid (4/09) lanceert Sensoa Het Groot Condoomonderzoek. We zoeken 2.400 Vlamingen tussen 16 en 80 jaar. Hun antwoorden op onze vragen geven ons inzicht in of en hoe ze condooms gebruiken en hoe ze dit ervaren. Dit is het meest diepgaande condoomonderzoek van de afgelopen 20 jaar in Vlaanderen. Het helpt informatie over condooms meer op maat voor (mogelijke) gebruikers te formuleren. Daarom is dit noodzakelijk voor preventiewerk.

Wat vind jij van condooms?

Het Groot Condoomonderzoek bestaat uit een online vragenlijst. Invullen duurt ongeveer een kwartiertje en kan anoniem. We zoeken zoveel mogelijk mensen tussen 16 en 80 jaar. Zowel mensen die een bloedhekel hebben aan condooms, als zij die ze in grote verpakkingen aankopen, iedereen kan helpen om het condoomgebruik in Vlaanderen in kaart te brengen. Ook mensen die (nog) geen seks hebben, kunnen meedoen.

Al die verschillende meningen zijn broodnodig om de informatie en adviezen over condooms (of alternatieven) specifieker af te stemmen op de noden van de Vlaming. De invullers kunnen bovendien een waardebon van 20 euro winnen. We deden al een verkennend kwalitatief onderzoek aan de hand van focusgroepen en diepte-interviews, nu is het aan iedereen! 

Ook gezondheidsprofessionals neemt Sensoa mee in het verhaal. Zij kunnen de enquête invullen én we vragen hen om de vragenlijst mee te helpen verspreiden onder hun cliënten. We delen onze inzichten achteraf met hen, zodat ze meer rekening kunnen houden met de drempels en drijfveren van hun cliënten.

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits:
“Recent bleek uit een grote 4-jaarlijkse HBSC studie bij 20.000 Vlaamse jongeren dat het gebruik van het condoom is gedaald. Deze bevraging richt zich tot alle leeftijdscategorieën en kan actuele inzichten brengen die belangrijk zijn voor het beleid dat we samen met onze partnerorganisatie Sensoa voeren. Een warme oproep om deel te nemen om zo een gepast seksueel preventiebeleid uit te stippelen.”

Op zoek naar het condoomprofiel van de Vlaming

Het Groot Condoomonderzoek is noodzakelijk. Voor zijn initiatieven baseert Sensoa zich op actuele inzichten. Wat condooms en vaginale condooms betreft, zijn deze inzichten gedateerd. Zo weten we weinig over de ervaringen van de gebruikers. Ook de perceptie van condooms en de beleving spelen een belangrijke rol in de beslissing om al dan niet een condoom te gebruiken. Net die aspecten kwamen in eerder onderzoek minder aan bod. 

Wat maakt dat mensen wél condooms gebruiken? Wanneer is een condoom problematisch? Wat draagt bij tot succeservaringen en wanneer loopt het niet zo vlot? Hoe kunnen we mogelijke gebruikers goed aanspreken en inspelen op hun noden? Waar liggen opportuniteiten voor specifieke doelgroepen?
Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan jongeren, LGBTQ-personen, sekswerkers, klanten van sekswerkers en personen met een recente migratieachtergrond. 

Boris Cruyssaert, woordvoerder van Sensoa: “Het Groot Condoomonderzoek verzamelt niet alleen gegevens over redenen voor gebruik of niet, maar polst ook naar de beleving van condooms. We willen weten wat de eindgebruiker belangrijk vindt om daarop te kunnen inspelen." 

Waarom Het Groot Condoomonderzoek past bij onze 20ste verjaardag?

Sensoa bestaat dit jaar 20 jaar. Het Groot Condoomonderzoek illustreert de weg die we hebben afgelegd: van een eerder principiële insteek (“Zet m’ op!”) naar een onderbouwde aanpak waarbij de beleving en de noden van de doelgroepen centraal staan. We praten niet tegen de mensen, maar met de mensen. Zodat iedereen een boodschap heeft... aan onze boodschappen.

Lees meer over Het Groot Condoomonderzoek