Sensoa zoekt een beleidsmedewerker voor onmiddellijke indiensttreding.
Het betreft een contract van onbepaalde duur voor een voltijdse tewerkstelling (37,5u/week). 

Informatie over Sensoa

Sensoa is het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid en zet zich in voor de promotie van seksuele gezondheid in België en Vlaanderen.

Sensoa pleit ook voor de nodige aandacht voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in het Belgische buitenlands beleid en het beleid en de programma's voor ontwikkelingssamenwerking. We ijveren voor een maximale uitvoering van internationale akkoorden die betrekking hebben op deze thema's en voor het respecteren van seksuele en reproductieve rechten van individuen en (kwetsbare) groepen wereldwijd.  

Meer informatie over ons internationaal werk vind je op www.sensoainternational.be

Taken van de beleidsmedewerker

Op Vlaams en federaal vlak

 • Je analyseert het Vlaams en federaal beleid rond seksuele gezondheid en je volgt de politieke actualiteit hieromtrent op.
 • Je volgt de relevante parlementaire commissies op federaal en Vlaams niveau op.
 • Je coacht collega-beleidsmedewerkers bij de ontwikkeling en opvolging van thematische dossiers.
 • Je netwerkt met beleidsmakers voor de opvolging van beleidsdossiers.

Op internationaal vlak

 • Je analyseert het internationale beleid rond seksuele en reproductieve gezondheid en rechten op diverse niveaus (regionaal, federaal en internationaal) en volgt de politieke actualiteit hieromtrent (vb. opvolging activiteiten federale parlement).
 • Je formuleert adviezen om seksuele en reproductieve gezondheid en rechten binnen ontwikkelingssamenwerking te bevorderen.
 • Je organiseert activiteiten en studiedagen over die thema’s.
 • Je ondersteunt de informele parlementaire groep Parlementairen Voor De 2030 Agenda, waarvoor Sensoa het secretariaat opneemt (zoals het organiseren van vergaderingen, conferenties, sensibiliserende acties voor Wereldaidsdag).
 • Je sensibiliseert parlementairen om parlementaire vragen in te dienen en resoluties op te stellen over het Belgische ontwikkelings- en buitenlands beleid en bezorgt hen hiertoe de nodige documentatie.
 • Je participeert aan internationale netwerken waar Sensoa lid van is en fungeert als verbindingspersoon tussen het Belgische niveau en internationale netwerken. Het betreft onder meer het inspelen op zogenaamde ‘action alerts’, waarbij je aanbevelingen en informatie bezorgt aan stakeholders in de Belgische administratie en kabinetten.
 • Je participeert aan nationale netwerken (Be-cause health, in het bijzonder de Werkgroep Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten; Perspective 2030 /11.11.11; Be-Gender en ARGO, de Adviesraad voor Gender in Ontwikkeling), en voorziet hen van relevante informatie rond seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en ontwikkelingssamenwerking.
 • Je schrijft webartikels, stelt de digitale nieuwsbrief op en houdt de informatie op onze website www.sensoainternational.be up-to-date.
 • Je neemt administratieve en logistieke taken op die voortvloeien uit de planning en verzorgt de rapportage naar donoren.

Je staat er uiteraard niet alleen voor, maar voert de taken op internationaal vlak uit in tandem met je collega beleidsmedewerker internationaal.

Profiel van de beleidsmedewerker

 • Je onderschrijft de visie en missie van Sensoa.
 • Je hebt een bijzondere interesse voor de thematiek van ontwikkelingssamenwerking, buitenlands beleid en/of seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.
 • Je hebt een sterke politieke feeling en volgt de nationale en internationale politieke actualiteit op de voet.
 • Je hebt ervaring met beleidsontwikkeling, -beïnvloeding en/of politieke besluitvorming.
 • Je bent in het bezit van een masterdiploma (sociaal georiënteerd vb. humane wetenschappen, politieke en sociale wetenschappen, public health) of je hebt gelijkwaardige ervaring.
 • Je kan je zeer vlot uitdrukken in het Nederlands, het Frans en het Engels en hebt een goede schriftelijke beheersing van de drie talen.
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je kan goed en snel informatie opnemen en verwerken.
 • Je bent in staat om een helder en beknopt verslag te maken en duidelijke adviezen te formuleren.
 • Je kan je tijd efficiënt indelen en gebruiken.
 • Je bent een teamspeler, maar je kan ook zelfstandig werken.
 • Je hebt kennis van MSOffice en internet.
 • Je bent bereid om uitzonderlijk avondwerk te doen en af en toe te reizen in functie van het werk.

Sensoa biedt

We bieden je een contract van onbepaalde duur voor een voltijdse tewerkstelling (37,5 uren/week). Je wordt verloond volgens de barema’s van het Partiair Comité 331 (voor deze functie niveau L1) aangevuld met maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering, een vergoeding voor woon-werkverkeer en een ruim aantal vakantiedagen.

Sensoa biedt je een uitdagende job waarin je heel wat vaardigheden kan ontwikkelen. De plaats van tewerkstelling is hoofdzakelijk Antwerpen, met de mogelijkheid tot 2 dagen per week telewerken. 

Ben je geïnteresseerd?

Sensoa werft aan op basis van competenties, ongeacht afkomst, leeftijd, nationaliteit.

Mail je motivatiebrief en CV ten laatste op maandag 26 augustus 2019 naar joke.david@sensoa.be

Het gesprek zal plaatsvinden in onze kantoren in Antwerpen op donderdag 5 september 2019. Aan de geselecteerde kandidaten zal gevraagd worden om een schriftelijke proef af te leggen. 

Voor meer info over deze vacature, mail naar sandra.vandeneynde@sensoa.be met onderwerp ‘info vacature beleidsmedewerker’.