Als Coördinator draag je bij aan de realisatie van het beleids- en organisatieplan van Sensoa door leiding te geven aan de medewerkers van de afdeling Communicatie.

Wat hebben we nodig?

Samen met de andere leidinggevenden draag je bij aan de implementatie van het beleids- en organisatieplan en ondersteun je de samenwerking tussen afdelingen.

 • Je legt kwaliteitsnormen vast en bewaakt en evalueert diensten, producten en resultaten die door de afdeling gerealiseerd worden.
 • In overleg met de directeur en je teamleden formuleer je proactief voorstellen voor inhoudelijke vernieuwing of om de werking van het team te verbeteren.
 • Je ontwikkelt doelstellingen en een concreet actieplan voor de interne communicatie.

Je begeleidt het jaarlijks planningsproces en stelt de begroting voor het team Communicatie op. Dit omvat de opmaak, uitvoering, bijsturing en regelmatige rapportage over de stand van zaken.

Je coacht en ondersteunt de medewerkers van het team Communicatie (een 5-tal collega’s) bij het vervullen van hun opdrachten.

 • Je motiveert en coacht je medewerkers en ziet toe op de uitvoering en voortgang van de taken en projecten.
 • Je ziet toe op de naleving van interne afspraken. Je houdt functionerings-, beoordelings- en zo nodig bijsturingsgesprekken met je teamleden.
 • Je geeft leiding als dat nodig is en treedt oplossingsgericht op bij conflicten.
 • Je hebt aandacht voor het (psychosociaal) welzijn van je teamleden.
 • Samen met een collega verzorg je de selectie en inwerking van nieuwe teamleden.

Je brengt het communicatiebeleid van Sensoa in de praktijk door onze communicatiedoelen met de beschikbare communicatiemiddelen te verbinden.

 • Je werkt mee aan de communicatiestrategie van Sensoa en vertaalt die in overkoepelende communicatieplannen. Je ondersteunt collega’s bij de opmaak van communicatieplannen voor specifieke acties en bewaakt de uitvoering ervan.
 • Je coördineert onze corporate communicatie (huisstijl, mediamatrix…).
 • Je zoekt voortdurend manieren om de impact van onze communicatie te verbeteren.
 • Je zorgt voor een kwalitatieve dienstverlening door diverse communicatieactiviteiten en productieprocessen te coördineren en op te volgen.
 • Je waakt over de correcte toepassing van auteurs- en gebruiksrechten en de open-access strategie.

Profiel

Ben jij de persoon die we zoeken?

 • Je beschikt minstens over een bachelordiploma in een communicatierichting of hebt relevante ervaring.
 • De communicatiewereld en sociale media hebben geen geheimen voor jou. Je volgt nieuwe trends op de voet en kan vlot overweg met en hebt inzicht in digitale omgevingen, tools en toepassingen.
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je hebt bij voorkeur enige ervaring met het coachen van een team en individuele medewerkers.
 • Je weet verschillende projecten/acties te coördineren en op te volgen. Je houdt daarbij rekening met de gevolgen van beslissingen voor je eigen teamleden en de andere afdelingen.
 • Je denkt vooruit, bent een kei in plannen en organiseren en durft taken te delegeren.
 • Je bent vriendelijk, behulpzaam en denkt klantgericht.
 • Je bent een teamspeler, maar je denkt en werkt zelfstandig en probleemoplossend.
 • Je uit je mening op een assertieve en constructieve manier.
 • Je voelt je aangesproken door de missie, visie en waarden van Sensoa.

Ons aanbod

Sensoa biedt een voltijds contract (37,5 uren per week) voor onbepaalde duur. Je wordt verloond volgens de barema’s van de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (barema K5 van PC 331 met max 12 jaar relevante werkervaring). Daarnaast voorzien we maaltijdcheques, een eindejaarspremie en een hospitalisatieverzekering. Bij Sensoa heb je recht op bijkomende vakantiedagen, werken we met glijdende uren en er is mogelijkheid tot telewerk.

Je komt terecht in een dynamische omgeving in volle verandering. Je geeft leiding aan een gemotiveerd team van een 5-tal medewerkers. Je kan zelf mee vorm geven aan de toekomst van de afdeling en het beleidsplan van de organisatie. Sensoa hecht veel belang aan de ontwikkeling van medewerkers en voorziet ruimte voor bijkomende opleiding. Tevens word je grondig ingewerkt in je opdracht.

Ons kantoor in het hartje van Antwerpen is makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.

Heb je interesse, stuur je brief en CV dan vóór 2 oktober 2020 naar Sensoa, tav Joke David, F. Rooseveltplaats 12 bus 7, 2060 Antwerpen of mail naar joke.david@sensoa.be

Sensoa werft aan op basis van competenties: van wat je kan en wat je weet. We streven daarbij diversiteit na op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, nationaliteit...

Voor meer info over de vacature kan je terecht bij joke.david@sensoa.be of telefonisch op het nummer 03 238 68 68.

De selectiegesprekken gaan door in meerdere rondes en starten midden oktober.