De gedragscode voor medewerkers over seksueel grensoverschrijdend gedrag is een instrument om je beleid rond seksualiteit uit te bouwen.

Een gedragscode verzamelt de principes en richtlijnen voor de medewerkers van je organisatie (het schoolteam, de jeugdleiding, enzovoort) over de omgang met kinderen en jongeren.

Waarvoor gebruik je een gedragscode?

De gedragscode maakt de visie van jouw school of organisatie op de omgang van medewerkers met kinderen en jongeren concreet. Hij maakt duidelijk wat gewenst en ongewenst gedrag is en helpt zo om ongewenst gedrag te voorkomen. 

Een gedragscode maakt deel uit van het preventiebeleid van je organisatie. Zo is het bijvoorbeeld niet oké om seksueel getinte opmerkingen te maken tegenover jongeren. 

Voorbeeld situatie

Een sporttrainer van de hockeyclub staart naar de borsten van een meisje.

Hij maakt een seksueel getinte opmerking. 

Hockeytrainer staart naar de borsten van een meisje terwijl hij met haar praat

Wie kan de gedragscode gebruiken?

De gedragscode is bedoeld voor alle leden van je organisatie of school. Dus ook het ondersteunend personeel, CLB-medewerkers, stagiairs en mensen die zich vrijwillig inzetten voor je organisatie. De richtlijnen gelden in situaties die zich voordoen in je organisatie waarbij kinderen en jongeren betrokken zijn. 

Hoe kan je de gedragscode toepassen?

  • Je kan een selectie van de tekeningen gebruiken om met het team over een aanzet tot gedragscode na te denken. 
  • Een gedragscode voor het team garandeert niet dat seksueel grensoverschrijdend gedrag met zekerheid vermeden wordt. Bovendien zijn regels voor gedrag ten aanzien van kinderen erg afhankelijk van de context.
  • Een gedragscode schept duidelijkheid over (on)gewenst gedrag, maar mag geen keurslijf worden. Zorg er vooral voor dat seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen je organisatie bespreekbaar is en antwoord geeft op de vragen van de medewerkers over wat wel en niet kan. 
  • Sommige items in de gedragscode lijken op het eerste zicht enkel van toepassing op schoolinternaten, maar ze gelden ook voor alle ‘residentiële’ situaties: slaapsituaties bij uitstappen, kampen van de jeugdbeweging, enzovoort. Ze gelden ook bij de lessen lichamelijke opvoeding.

Meer over de gedragscode

Kijk verder bij ‘beleidsinstrumenten’ in het Raamwerk Seksualiteit en Beleid dat bij jouw sector past. Daar vind je meer informatie over de gedragscode.

Ga aan de slag met het Raamwerk seksualiteit en beleid

Raamwerk Seksualiteit en Beleid - algemeen

Erika Frans en Astrid De Bruycker
Handleiding | Van 0 tot 25 jaar
AankopenDownloadenOntlenen

Dit raamwerk reikt de bouwstenen aan voor een stevig en integer beleid rond seksualiteit en lichamelijke integriteit.

Interessante opleidingen

Leer een beleid rond seksualiteit uitbouwen in 3 stappen: visie, beleid en toepassing in jouw organisatie. We stemmen het programma verder af op jouw vragen.

Leer seksueel gedrag van jongeren correct inschatten en gepast reageren met het Vlaggensysteem