Het KAVES-model helpt je om doelstellingen van je lessen of lesprogramma te bepalen. En om je werkvormen daarop af te stemmen.

Waarvoor gebruik je het KAVES-model? 

Lesgeven over seks en relaties is veel meer dan kennisoverdracht. Als leraar of jongerenbegeleider wil je 

  • kennis overbrengen
  • attitudes vormen
  • vaardigheden aanleren
  • leren omgaan met emoties
  • meegeven waar kinderen en jongeren steun kunnen vinden

Het KAVES-model helpt je om de doelstellingen, de inhoud en de werkvormen van je les of programma op elkaar af te stemmen.

KAVES kan je toepassen op alle lesthema's

Elementen van KAVES en een voorbeeld over soa's

Als je bijvoorbeeld in je programma of les het onderwerp 'soa's' opneemt, dan kan je KAVES gebruiken om het onderwerp vanuit alle invalshoeken te benaderen. 

Kennis: alles wat te maken heeft met kennisverwerving

  • Voorbeeld: meegeven dat 1 op de 20 jongeren een soa heeft

Attitudes: opvattingen, overtuigingen, meningen, standpunten en visies

  • Voorbeeld: discussiëren over het imago van condooms

Vaardigheden: communicatievaardigheden, of een methode, handigheid, techniek kunnen toepassen

  • Voorbeeld: aanleren hoe je een condoom gebruikt

Emoties: gevoelens, emoties of emotionele ervaringen

  • Voorbeeld: aandacht hebben voor de gêne rond dit alles

Steun: alle bronnen, mensen, procedures enz. die je kunnen helpen in een situatie

  • Voorbeeld: meegeven waar je je kan laten testen

Je werkvormen afstemmen op KAVES

Bij elke invalshoek horen andere werkvormen:

Kennis

Quiz, lezing, bezoek, opzoekwerk, groepswerk, interview, leeswerk, invuloefening en sorteeroefening

Attitudes

Checklist, stellingen, mythes, groepswerk, discussie, getuigenis, verhandeling en bevraging

Vaardigheden

Modelling, rollenspel, oefening, opdracht, toneel, scenario's en doe-opdrachten

Emoties

Groepsgesprek, klasgesprek, interview, individueel werk, associatieve technieken, verhaal of getuigenis, lichaamswerk

Steun

Positieve feedback, contacten en hulp, bronnen, planning, herkaderen, evalueren

Van lesniveau tot beleidsniveau

Je kan het KAVES-model dus gebruiken om je lessen voor te bereiden of om materialen en werkvormen te selecteren.

Maar je kan dit KAVES-model ook gebruiken op een beleidsniveau. Bijvoorbeeld om na te denken over de competenties die je als professional nodig hebt om relationele en seksuele vorming te geven.