Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Doe mee met Wereldaidsdag!

Thema van Wereldaidsdag en de cijfers

De laatste cijfers van UNAIDS tonen dat sinds 2010 het aantal jaarlijks nieuwe infecties met hiv gedaald met 16% tot 1,8 miljoen. In totaal zijn er nu wereldwijd 36,7 miljoen mensen die leven met hiv, waarvan er 19,5 miljoen medicatie krijgen. Goed nieuws is dat het aantal infecties bij kinderen met 47% daalde sinds 2010.
Ook het aantal aidsdoden daalt: van 1,9 miljoen in 2005 naar 1 miljoen in 2016. Bij kinderen tot 14 jaar laat zich dat duidelijk zien: van 210.000 overlijdens in 2010 to 120.000 in 2016. Maar aids blijft in Afrika doodsoorzaak één voor vrouwen tussen 15 en 49 jaar.

UNAIDS schuift dan ook ambitieuze doelstellingen naar voor voor 2020: 90-90-90.
Tegen 2020 moeten 90% van iedereen die leeft met hiv, dat ook weten. 90% van de personen bij wie hiv werd vastgesteld, krijgt medicatie. En bij 90% van de personen die medicatie krijgen, is de virale lading (de hoeveelheid virus in het bloed) onderdrukt.

De laatste Belgische cijfers tonen een relatief positief resultaat. In 2015 werden in België 1.001 nieuwe diagnoses met hiv gesteld in België, wat bijna 5% minder was dan het jaar daarvoor (1.050 in 2014). Het is de tweede maal sinds de jaren negentig dat het aantal diagnoses daalt. De daling doet zich voornamelijk voor bij personen afkomstig uit midden en zuidelijke Afrikaanse landen waar een daling te zien is van 11%.  Bij mannen die seks hebben met mannen zijn de cijfers minder eenduidig. Daar is er min of meer sprake van een stabilisatie. In Vlaanderen daalde het aantal nieuwe diagnoses in die groep met 3%, in Walonnië en Brussel was er een lichte stijging. De volledige cijfers en een verklaring vindt u in de Feiten en Cijfers Hiv-diagnoses in België