Hoe wil jouw school, instelling of andere organisatie relationele en seksuele vorming aanbieden? Bepaal welke voorlichting je geeft aan wie. Start een werkgroep en werk samen, dan lukt het beter om samenhang en continuïteit te creëren. 

Waarom en hoe je seksuele opvoeding organiseert maakt deel uit van het bredere beleid rond seksualiteit en seksuele integriteit. 

Start een werkgroep in je school of organisatie

Start een werkgroep, waarin vertegenwoordigers uit verschillende graden of (leef)groepen zitten. Deze werkgroep stelt een programma op school-, instellings-of afdelingsniveau samen, zorgt ervoor dat dit effectief uitgevoerd wordt, biedt ondersteuning en houdt contact met externe partners.

Beperk seksuele vorming niet tot de lessen biologie, godsdienst of zedenleer. Ook in deze vakken kan je werken rond seksualiteit en relaties:

  • maatschappelijke vorming
  • project algemene vakken, geschiedenis
  • economie (statistieken!)
  • wiskunde (kansberekening!) 

Ook in instellingen en andere organisaties kan je ervoor zorgen dat seksuele voorlichting in verschillende leeftijdsgroepen aan bod komt en dat je daar afspraken over maakt. Dit stappenplan voor scholen kan je inspireren.

Volg deze 6 stappen

Kriebelt het om aan relationele en seksuele vorming te beginnen op je school? Ben je op zoek naar de juiste aanpak? Volg deze 6 stappen

1. Overtuig je collega's

Bevraag bij je leerlingen met welke vragen over relaties en seks ze zitten. Dit kan je doen met een enquête of door een vragendoos in de klas te zetten, waar ze anoniem hun vragen in kunnen steken. Presenteer de resultaten aan je collega's om ook hen mee te krijgen in je verhaal.

Lees meer over de voordelen van relationele en seksuele vorming

Lees meer over seksuele ontwikkeling

2. Schrijf samen een visietekst

Wat wil je bereiken met relationele en seksuele vorming? Waarom? Op welke noden speel je in? Wie moet er allemaal betrokken worden bij de seksuele opvoeding op school? Bespreek waar je naartoe wil, maar spreek nog geen taken af.

Bekijk zeker eens de Vlaamse visie op relationele en seksuele vorming

3. Verdeel de leerstof over de verschillende jaren

Zorg voor een mooie opbouwende leerlijn. Jongeren leren pas wanneer een thema op verschillende leeftijden wordt aangeboden. Bespreek wat er in welk jaar aan bod moet komen. Soms is herhaling nodig, maar zorg voor voldoende uitdaging.

Gebruik de vakoverschrijdende eindtermen als leidraad

Gebruik de lesthema's voor seksuele vorming

4. Verdeel de taken

Spreek af wie welke leerstof behandelt in welke les. Niet elke leraar voelt zich even comfortabel om hierover les te geven. Dat is oké. Om een lerarentekort op te vangen of om de eerste koudwatervrees wat te verminderen zijn er heel wat ondersteuningsmaatregelen mogelijk (nascholing, co-teaching, externe vormingswerker).

Bekijk het opleidingsaanbod van Sensoa

5. Geef de lessen

Zoek vooraf enkele lestips en lesmaterialen op. Haal eruit wat je helpt en in jouw klassen zou kunnen werken. Twijfel je over iets? Bespreek het met je collega's.  

6. Evalueer en stuur bij

Je vorming zal nog heel wat vragen opwekken:

  • Hoe waren de reacties van de leerlingen?
  • Wat vond je moeilijk, wat viel beter mee dan verwacht?
  • Hoe kan je het de volgende keer beter aanpakken?
  • Welke ondersteuningsmaatregelen kunnen daarbij helpen?

Wissel ervaringen uit en stuur bij. 

Deel dit stappenplan met collega's

Wil je dit stappenplan delen met collega's? Print het en hang het op in de leraarskamer!

 

Vertrek vanuit een positieve visie op seksualiteit en relaties

Overweeg om je beleid te kaderen in een breder beleid rond relaties en seksualiteit. Vertrek vanuit een positieve visie op seksualiteit en relaties.

Gebruik het Raamwerk Seksualiteit en Beleid van je sector om je visie en uitgangspunten te formuleren. Daar vind je denkkaders, zoals kinderrechten, die relevant zijn voor de thema’s lichamelijke en seksuele integriteit.