Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Jongeren en ongeplande zwangerschap: feiten en cijfers

Beleidsaanbevelingen

Adequate seksuele vorming, laagdrempelig consult en gunstige randvoorwaarden zijn de 3 pijlers waarop de preventie van ongeplande zwangerschap bij jongeren rust.

Preventie van ongeplande zwangerschap in RSV

Preventie van ongeplande zwangerschap moet als thema gewaarborgd zijn in de relationele en seksuele vorming van jongeren. Relationele en seksuele vorming van jongeren draagt bij tot het ontwikkelen van kennis, attitudes en vaardigheden die nodig zijn om een ongeplande zwangerschap te voorkomen.

Belangrijke aandachtspunten zijn:

 • kennis over de voortplanting en de verschillende (nood)anticonceptiemogelijkheden;
 • positieve attitudes tegenover de eigen seksualiteit;
 • de interactiecompetentie verhogen.

Deze vorming moet gewaarborgd zijn in het secundair onderwijs. Een aangepast programma rond lichaamsbeleving, vruchtbaarheid, anticonceptie, en seksualiteit in de lagere school is een belangrijk aandachtspunt.

Laagdrempelig anticonceptieconsult

Anticonceptieconsult moet laagdrempelig zijn. En er zijn belangrijke voorwaarden:

 • Artsen en psychosociale begeleiders zijn makkelijk te bereiken.
 • Er worden gratis of goedkoop diensten aangeboden.
 • Hulpverleners kunnen onbevooroordeeld over zwangerschap spreken met jongeren en vooral hun privacy garanderen.
 • Er is een automatische derdebetalersregeling voor jongeren bij een doktersconsult.
 • De double dutch-methode (dubbel gebruik van anticonceptie en condoom) wordt besproken binnen de anticonceptiecounseling.
 • De keuze voor een anticonceptiemiddel wordt afgetoetst aan de levensstijl, de financiële situatie en andere persoonlijke kenmerken van de gebruikster én haar partner

Randvoorwaarden verbeteren

De randvoorwaarden om noodanticonceptie te gebruiken kunnen beter.

 • Gebruik van noodanticonceptie vermindert de kans op een ongeplande zwangerschap na een onbeschermd contact aanzienlijk. Over de noodpil bestaan echter nog heel wat misvattingen.
 • Bovendien missen vele meisjes de vaardigheid om hun eigen risico op een ongeplande zwangerschap na een onbeschermd contact in te schatten. Installeren en instandhouden van een adequate risico-inschatting en bijhorend gedrag is dus uitermate belangrijk. Voor jongeren is het belangrijk dat dit binnen de relationele en seksuele vorming voldoende aandacht krijgt.
 • Jongeren moeten op grote schaal toegang krijgen tot correcte informatie over de werking en toegankelijkheid van noodanticonceptie. Zo kunnen we misverstanden en gebrek aan kennis wegwerken.