Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Ongeplande zwangerschap in België: feiten en cijfers

Samenvatting

Deze Feiten en cijfers geeft een overzicht van de recentste gegevens over abortus en ongeplande zwangerschap in België.

Verplichte registratie

De registratie van abortus is in België verplicht en wordt opgevolgd door de 'Evaluatiecommissie betreffende de zwangerschapsafbreking'. Deze commissie publiceert om de 2 jaar een rapport en brengt daarmee verslag uit aan het parlement. Het laatste rapport dateert van 2012 en geeft de cijfers voor 2010 en 2011.

Lichte stijging

In 2011 werden in België in totaal 19.578 zwangerschapsafbrekingen uitgevoerd. Daarvan zijn 123 behandelingen verricht bij vrouwen die niet in België wonen. Het abortuscijfer (het aantal abortussen per 1000 vrouwen in de reproductieve leeftijd) bedroeg 9,3.

In absolute cijfers merken we een stijging van het aantal abortussen sinds het begin van de registratie (1993). Maar afgewogen tegenover het aantal vruchtbare vrouwen is deze stijging veel kleiner: van 7,5 in 2002 naar 9,3 in 2011. Experts gaan ervan uit dat de stijging vooral te maken heeft met de betere registratie in de ziekenhuizen en abortuscentra.

Cijfers zijn gunstig, registratie kan nog beter

België is bij de 5 landen met het laagste aantal abortussen. In Kroatië, Zwitserland en Nederland zijn de aantallen nog lager.

Sensoa wil het aantal ongeplande zwangerschappen zo laag mogelijk houden. En blijft daarom ijveren voor correcte informatie, seksuele vorming en het recht op veilige abortus en betaalbare anticonceptie. De abortusregistratie kan nog beter: we missen accurater gegevens over nieuwkomers en over het gebruik van anticonceptie. 

Pagina's