Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Ongeplande zwangerschap in België: feiten en cijfers

Cijfers

In België is de registratie van het aantal zwangerschapsafbrekingen verplicht. Gegevens over het aantal ongeplande zwangerschappen kunnen we enkel afleiden uit wetenschappelijk onderzoek. 

Aantal zwangerschapsafbrekingen in België

De wet verplicht de registratie van het aantal zwangerschapsafbrekingen in België. De verplichte registraties worden opgevolgd door de Nationale Evaluatiecommissie betreffende de zwangerschapsafbreking. Zij publiceert tweejaarlijks een rapport. Het laatste rapport dateert van 2012 en heeft betrekking op 2010 en 2011.

Sexpert peilt naar ongeplande zwangerschappen

In België bestaat geen nadrukkelijke registratie van zwangerschappen. Bij een geboorte wordt niet geregistreerd of de zwangerschap al dan niet gepland was. Het is zelfs de vraag of een dergelijke registratie ethisch verantwoord zou zijn. Het zou een inbreuk zijn op de privacy van de vrouw en haar partner. Gegevens over ongeplande zwangerschap kunnen we enkel afleiden uit wetenschappelijk onderzoek waaraan mannen en vrouwen vrijwillig meewerken.

Het Sexpert-onderzoek (Buysse, 2013) vroeg aan zowel mannen als vrouwen per zwangerschap die ze ooit hebben meegemaakt of die gepland en gewenst was en hoe die afgelopen is. Uit het onderzoek blijkt dat 1 op 4 zwangerschappen ongepland was en dat 1 op 5 werd beleefd als ongewenst bij het begin van de zwangerschap (Vandamme e.a., 2013). Maar: ongepland is niet altijd ongewenst. 1 op 3 ongeplande zwangerschappen wordt later in de zwangerschap toch als gewenst beleefd.

We kunnen dus stellen dat twee derde (68%) van de ongeplande zwangerschappen uiteindelijk wel gewenst is. Bijna één derde van de ongeplande zwangerschappen (30%) wordt als ongewenst beleefd. 6 op 10 van deze zwangerschappen wordt afgebroken.

In 2011 werden in België in totaal 19.578 zwangerschapsafbrekingen uitgevoerd. Hiervan zijn 123 behandelingen verricht bij vrouwen die niet in België wonen.

Abortuscijfer

Het absolute aantal zwangerschapsafbrekingen vertelt ons weinig over de werkelijke betekenis van dit cijfer. Stijgen of dalen de cijfers omdat er werkelijk een trend is of zijn er gewoon meer of minder vruchtbare vrouwen in de populatie? Daarom wordt het aantal abortussen afgewogen tegenover het aantal vrouwen in de reproductieve leeftijd in diezelfde periode. Het abortuscijfer in 2011 is 9,3. Dat betekent dat er in 2011 circa 9 abortussen verricht werden op 1000 vrouwen in de reproductieve leeftijd (15-44 jaar).  

Abortuspercentage

Het abortuspercentage geeft het aantal abortussen weer bij vrouwen in de reproductieve leeftijd op het aantal zwangerschappen. Het Belgische abortuspercentage bedroeg in 2011 0,13. Dat betekent dat in 2011 in België 13% van de zwangerschappen werd afgebroken. Het overgrote deel van de abortussen gebeurt in de abortuscentra (circa 80%). De overige gebeuren in ziekenhuizen.