Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Ongeplande zwangerschap in België: feiten en cijfers

Risicofactoren - Beschermende factoren

Anticonceptiegebruik

Van de vrouwen die in 2011 een abortus lieten uitvoeren, gaf ongeveer 4 op 10 (42%) aan dat ze gedurende de laatste maand geen anticonceptie hadden gebruikt. Bijna één derde (31%) zei dat ze de pil hadden gebruikt en circa 15% zei dat ze de laatste maand het condoom hadden gebruikt. Doorheen de jaren zien we het aandeel vrouwen dat niets gebruikt de maand voorafgaand aan de abortus licht dalen (van 45% in 2004 naar 42% in 2011). Het aandeel vrouwen dat aangeeft de pil gebruikt te hebben, neemt daarentegen licht toe (van 26% in 2004 naar 31% in 2011). Het aandeel vrouwen dat zegt een condoom gebruikt te hebben, blijft ongeveer stabiel (tot licht dalend).

geen anticonceptie

41,65

coïtus interruptus

2,44

periodieke onthouding

3,73

spermacide

0,05

pessarium

0,12

condoom

14,69

pil

30,80

prikpil

0,37

spiraaltje

0,94

sterilisatie man

0,17

sterilisatie vrouw

0,07

sterilisatie beiden

0,00

morning after noodpil

1,48

implant

0,21

patch

1,19

vaginale ring

1,94

natural family planning 

0,08

andere

0,08

Totaal

100,00

Tabel : Meest gebruikte voorbehoedmiddelen gedurende de laatste maand  (in %) vóór de aanmelding – bij alle abortuscliënten in 2011

Determinanten

Er is heel wat onderzoek verricht naar de factoren die de keuze voor een abortus beïnvloeden en naar het profiel van vrouwen die meer risico lopen. Maar het is niet altijd duidelijk in hoever deze risicofactoren in feite risicofactoren zijn voor een ongeplande zwangerschap dan wel voor een abortus. En in hoeverre die daadwerkelijk een invloed hebben op de keuze voor een abortus bij een ongeplande zwangerschap.

Sociodemografisch

Onderzoek toont aan dat sociodemografische factoren gerelateerd zijn aan hogere abortuscijfers: leeftijd, aantal kinderen, burgerlijke status en woonplaats. Over de impact van sociale klasse en herkomst is het onderzoek niet eenduidig. Sommige studies wijzen uit dat vrouwen met een lagere sociaal-economische status (SES) en/of vreemde herkomst een hoger risico op abortus lopen, ander onderzoek vindt geen verband.

Individueel en relationeel

Naast sociodemografische factoren spelen ook verschillende individuele en relationele factoren een rol: het aantal sekspartners, vroege seksuele start, attitudes ten aanzien van abortus, ervaring met seksueel misbruik, enz. Incorrect en/of inconsistent anticonceptiegebruik vormt uiteraard één van de belangrijkste risicofactoren.