Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Ongeplande zwangerschap in België: feiten en cijfers

Bronnen

Buysse, A. e.a. (Red.). (2013). Sexpert: seksuele gezondheid in Vlaanderen. Gent: Academia.

Eurostat. Geraadpleegd op 1 juli 2014 via http://epp.eurostat.ec.europa.eu/

Luna. Geraadpleegd op 1 juli 2014 via http://www.abortus.be

Nationale Evaluatiecommissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking. Verslag ten behoeve van het Parlement: 1 januari 2010-31 december 2011. Brussel: 2012. Geraadpleegd op 1 juli 2014 via http://www.ieb-eib.org/nl/pdf/verslag-ev-com-abortus-2010-2011.pdf

Van Crombrugge, L. (2003). Abortus: erkenning van de kwaliteit. In Frans E. e.a. (Red.), Jaarboek Seksualiteit Relaties Geboorteregeling 2003. Gent: CGSO Trefpunt.

Vandamme, J. e.a. (2013). Reproductief welzijn. In A. Buysse e.a. (Red.), Sexpert: seksuele gezondheid in Vlaanderen (pp. 155-191). Gent: Academia.

 

 

Pagina's