Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Seksualiteitsbeleving van Vlaamse jongeren: feiten en cijfers

Beleidsaanbevelingen

Sensoa pleit voor kwaliteitsvolle seksuele voorlichting, een beleid inzake seksualiteit in alle organisaties die met jongeren werken en voor meer onderzoek.

Relationele en seksuele vorming

  • Relationele en seksuele vorming maakt deel uit van de vakoverschrijdende eindtermen in het secundair. Extra ondersteuning voor scholen kan bijdragen aan een gedragen en duurzaam beleid rond relaties en seksualiteit.
  • Relationele en seksuele vorming betekent meer dan enkel kennis doorgeven. Ook aan attitudes, vaardigheden en rond emoties en steun moet gewerkt worden. Meer informatie over de elementen van seksuele vorming (KAVES) vind je op Seksuelevorming.be. 
  • Relationele en seksuele vorming begint al in het kleuter- en basisonderwijs.
  • Relationele en seksuele vorming moet opgenomen worden in de opleiding van leraren, begeleiders en opvoeders van jongeren.
  • Extra aandacht voor specifieke en kwetsbare doelgroepen is nodig.
  • De ontwikkelingen op vlak van nieuwe media vragen om alert te zijn en het beleid regelmatig bij te stellen. 

Beleid rond seksualiteit in organisaties

Elke organisatie zou een beleid moeten hebben inzake seksualiteit en lichamelijke integriteit. Hiervoor verwijzen we naar het Raamwerk seksualiteit en lichamelijke integriteit en de pagina's over beleid op Seksuelevorming.be.

Onderzoek

  • Er is nood aan meer onderzoek over specifieke aspecten van de seksuele ontwikkeling van Vlaamse jongeren.
  • Er is nood aan meer onderzoek over de realisatie van relationele en seksuele vorming in Vlaanderen.