Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Seksueel grensoverschrijdend gedrag jongeren: feiten en cijfers

Bronnen

 • Barbaree, H. E. & Marshall, W. L. (Eds.). (2006). The juvenile sex offender. New York: The Guilford Press.
 • Bruinsma, F. (1996). De jeugdige zedendelinquent: diagnostiek, rapportage en hulpverlening. Utrecht: SWP.
 • Bullens R. (2005). Haal ze uit hun rol: slachtoffers en daders van seksueel misbruik: twee zijden van dezelfde medaille? Geraadpleegd op 19/04/2017 via https://psychotraumanet.org/nl/slachtoffers-en-daders-van-seksueel-gewel...(link is external).
 • Buysse, A. e.a. (Red.). (2013). Sexpert: seksuele gezondheid in Vlaanderen. Gent: Academia.
 • Buysse, A. e.a. (2014). Sexpert: seksuele gezondheid in Vlaanderen: valorisatierapport. Gent: Academia.
 • De Bruijn, P., Burrie, I. & van Wel, F. (2007). A risky boundary: unwanted sexual behaviour among youth. Journal of sexual aggression, 12(2), pp. 81-96.
 • de Graaf, H., Kruijer, H., Van Acker, J., e.a. (2012). Seks onder je 25e: seksuele gezondheid van jongeren in Nederland anno 2012. Delft: Eburon.
 • de Graaf, H., Nikken, P. & Felten, H. (2008). Seksualisering: reden tot zorg? Een verkennend onderzoek onder jongeren. Utrecht: Rutgers Nisso Groep, Nederlands Jeugdinstituut, Movisie.
 • de Graaf, H. & Rademakers, J. (2003). Seks in de groei: een verkennend onderzoek naar de (pre-)seksuele ontwikkeling van kinderen en jeugdigen. RNG-studies nr. 2. Delft: Eburon.
 • De Rycke, L., Vanobbergen, B., van den Akker, D. e.a. (2011). Geweld gemeld en geteld: aanbevelingen in de aanpak van geweld tegen kinderen en jongeren. Brussel: Kinderrechtencommissariaat.
 • Franck, T. (2009). Jonge mannelijke plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag: wat we al weten over de determinanten. Lief en Leed Nr. 5, Antwerpen: Garant.
 • Frans E. & De Bruycker, A. (2012). Raamwerk seksualiteit en beleid: kwaliteit, preventie en reactie in jouw organisatie. Antwerpen: Sensoa.
 • Frans, E. & Franck, T. (2010). Vlaggensysteem: reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van kinderen en jongeren. Antwerpen: Garant.
 • Friedrich, W.N. (2007). Children with sexual behavior problems: family-based attachment-focused therapy. New York: Norton & Company.
 • Gilbert, E. & Mahieu, V. (2012). Onderzoek naar de beslissingen van de jeugdrechters/jeugdrechtbanken in MOF zaken. Brussel: Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie.
 • Green, L. & Mason, H. (2002). Adolescents who sexually abuse and residential accomodation: issues of risk and vulnerability. British Journal of Social Work, 32(2), pp. 149-168.
 • Hendriks, J. & Bijleveld, C. (2008). Recidivism among juvenile sex offenders after residential treatment. Journal of Sexual Aggression, 14(1), pp. 19-32.
 • Het kind in Vlaanderen (2014). Brussel: Kind en Gezin.
 • Hollomotz, A. (2009). 'May we please have sex tonight?' People with learning difficulties pursuing privacy in residential group settings. British Journal of Learning Disabilities, 37(2), pp. 91-97.
 • Ivens, C. (2003) Seksueel misbruik in residentiële voorzieningen: analyse van de chaos, Tijdschrift voor Welzijnswerk, 27(249), pp. 17-26.
 • Jacobs, M. (Red). (2011). Jongeren en seksualiteit: het recht op seksuele gezondheid en ontwikkeling: visie en aanbevelingen. Brussel: Kinderrechtencommissariaat.
 • Jaarrapport 2011 politiële criminaliteitsstatistieken (2011). Federale Politie, Directie van de operationele politionele informatie, dienst beleidsgegevens. Geraadpleegd op 02/03/15 via http://www.polfed-fedpol.be/crim/crim_stat_nl.php(link is external).
 • Jeugdzorg Nederland (2013). Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg. Utrecht: Jeugdzorg Nederland.
 • Krahé, B., Bieneck, S. & Scheinberger-Olwig, R. (2007). The role of sexual scripts in sexual aggression and victimization. Archives of Sexual Behavior, 36, pp. 687-701.
 • Krahé, B., Scheinberger, O.R. & Kolpin, S. (2000). Ambiguous communication of sexual intentions as a risk marker of sexual aggression. Sex Roles, 42, pp. 313-337.
 • Kramer, S., Janssens, K., Cinibulak, L. e.a. (2007). Over de grens: opvattingen van jongeren en beroepskrachten over grensoverschrijdend seksueel gedrag van jongeren. Utrecht: Movisie.
 • Kuyper, L., de Wit, J., Adam, P. e.a. (2009). Laat je nu horen! Een onderzoek naar grensoverschrijdende seksuele ervaringen en gedragingen onder jongeren. Utrecht: Universiteit Utrecht.
 • Kuyper, L., de Wit, J., Adam, P. e.a. (2011). Het vervolg op 'Laat je nu horen!'. Utrecht: Universiteit Utrecht.
 • Lamers-Winkelman, F. & Tierolf, B. (2012). Literatuurstudie, interviews en dossierstudie seksueel misbruik in pleegezinnen en instellingen voor jeugdzorg. Utrecht: Verwey Jonker Instituut.
 • Lammers, M. & Brants L. (2009). Veiligheid in de residentiële jeugdzorg: van incident tot fundament: vormgeving en implementatie van beleid rond bejegening, seksualiteit en seksueel misbruik in de residentiële jeugdzorg. Utrecht: Movisie.
 • Livingstone, S., Haddon, L. & Görzig, A. (2012). Children, risk and safety on the internet: research and policy challenges in comparative perspective. Bristol: The Policy Press.
 • Mascheroni, G. & Ólafsson, K. (2014). Net Children Go Mobile: risks and opportunities. Second Edition. Milano: Educatt. Geraadpleegd op 11/12/14 via http://www.netchildrengomobile.eu/reports/(link is external).
 • Mascheroni, G. & Cuman, K. (2014). Net Children Go Mobile: Final Report. Milano: Educatt. Geraadpleegd op 11/12/14 via http://www.netchildrengomobile.eu(link is external)
 • Meire, J. (2014). Advies voor een kindvriendelijk 1712. Brussel: Kind & Samenleving in opdracht van de Vlaamse Overheid, departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Geraadpleegd op 11/03/2015
 • Mouthaan, I. & van der Vlugt, I. (2013). Verkenning kansen en mogelijkheden voor ontwikkeling visie en beleid seksualiteit in de kinderopvang (kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang). Utrecht: Rutgers WPF.
 • Ondubbelzinnig kiezen voor erkenning(link is external): historisch geweld en misbruik in jeugd- en onderwijsinstellingen in Vlaanderen. Analyse, duiding en beleidsaanbevelingen. Eindrapport expertenpanel, 2013. Geraadpleegd op 10/12/14 
 • Owens, E.W. (2012). The impact of internet pornography on adolescents: a review of the research. Sexual Addiction and Compulsivity, 19, pp. 99-122.
 • Pieters, J., Italiano, P., Offermans, A. (2010) Ervaringen van vrouwen en mannen met psychologisch, fysiek en seksueel geweld. Brussel: Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.
 • Politiële criminaliteitsstatistieken België (2013). Brussel: Federale Politie. Geraadpleegd op 10/12/14 via http://www.polfed-fedpol.be/crim/crim_statistieken/2013_trim4/pdf/nation...(link is external).
 • Symons, K. (2011). Seksuele Ontwikkeling bij jongeren: risicovol of plezierig? Presentatie Sexpertlezing 2. Geraadpleegd op 11/12/14 via http://www.sexpert-vlaanderen.ugent.be/media/1195/seksuele-ontwikkeling-...(link is external).
 • 't Hart-Kerkhoffs, L. (2010). Juvenile sex offenders mental health and reoffending. Amsterdam: VU Medisch Centrum, Department of child and adolsescent psychiatry.
 • Timmerman, G., Bajama, C. & Bonink, M. (2002). Seksuele intimidatie op school: omvang, aard en aanpak van ongewenst seksueel gedrag. Assen: Koninklijke Van Gorcum.
 • van Boetzelaer, E., Hendriks, J. & Bijleveld, C. (2012). Verschillen tussen zwakbegaafde en normaal begaafde jeugdige zedendelinquenten. Tijdschrift voor Seksuologie, 36(1), pp. 30-36.
 • Van Outsem, R., (2007). Sexually abusive behaviour in juveniles: deviant and non-deviant pathways, Journal of sexual aggression, 13(2), pp. 169-179.
 • Van Vugt,E., Stams, G., Dekovic, M. e.a. (2008). Moral development of solo juvenile sex offenders. Journals of Sexual Aggression, 14, pp. 99-109.
 • van Wijk, A., Schoenmakers, Y., Kerkhoff-van Holsteijn, N. (2012). Jeugdige zedendelinquenten: een review van de literatuur 2006-2010. Tijdschrift voor Seksuologie, 36(1), pp 19-29.
 • Waites, M. (2005). The age of consent: young people, sexuality and citizenship. Houndmills: Palgrave Macmillan.
 • Webster, S., Davidson, J., Bifulco, A. e.a. (2012). Final Report European online grooming project. Geraadpleegd op 11/12/2014 via http://www.europeanonlinegroomingproject.com(link is external)
 • Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op de strafrechtelijke bescherming van kinderen tegen grooming (5-1823) ingediend door Cindy Fransen c.s. Geraadpleegd op 11/12/2014 via Senaat.be(link is external).
 • Wijkman, M., Bijleveld, C. & Hendriks, J. (2011). Vrouwelijke zedendelinquenten: specialistische, generalistische en eenmalige daders, Tijdschrift voor Seksuologie, 35(1), pp. 15-23.
 • Wilmink, M. (2010). Toolkit in veilige handen: hoe maak ik mijn organisatie veilig? Over preventive van seksueel misbruik van minderjarigen in het vrijwilligerswerk. Utrecht: Vereniging NOV en Movisie.
 • Worling J., Langström, N. (2003). Assessement of criminal recidivism risk with adolescents who have offended sexually: a review. Trauma, violence & abuse, 4, pp. 341-362.
 • Zwiep, C. (2012). Methodiek voor pedagogische begeleiding in de kinderopvang en in het basisonderwijs, Amsterdam: SWP.
 • Zwiep, C. & Colegem, G. (2009). Seksualiteit in de kinderopvang. De invloed van leidsters op de seksuele ontwikkeling. Pedagogiek, 29(1) pp. 32-4.

Pagina's