Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Seksueel grensoverschrijdend gedrag jongeren: feiten en cijfers

Beleidsaanbevelingen: hoe kunnen we seksueel grensoverschrijdend gedrag voorkomen? 

De problematiek van seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) kreeg de laatste jaren meer aandacht. Maar zowel in de hulpverlening, preventie als in deskundigheidsbevordering van intermediairs is nog veel winst te boeken. In diverse beleidsaanbevelingen komen volgende aspecten terug (Derijcke, 2011; Buysse e.a., 2013; Rapport historisch misbruik, 2013).

Algemeen publiek informeren

Het algemene publiek moet verder geïnformeerd en gesensibiliseerd worden rond seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sensibiliseringscampagnes kunnen daarbij helpen. Ook ouders moeten geïnformeerd en gesteund worden bij de opvoeding.

Toegankelijkheid hulpverlening verder uitbouwen en ondersteunen

  • Sinds 2016 is Nupraatikerover.be beschikbaar voor jonge slachtoffers, ze kunnen er chatten met een hulpverleners. Dit initiatief is een onderdeel van de Vertrouwenscentra Kindermishandeling, een biedt een aanvulling op de hulplijn 1712.
  • Voor plegers met pedofiele gevoelens is er sinds 2017 Stop it Now: een website en anonieme hulplijn voor mensen met pedofiele gevoelens en hun omgeving. Voorlopig ziet de werking positieve resultaten.

Het is aan te bevelen deze hulpverleningsinitiatieven goed op te volgen en ervoor te zorgen dat er ook voldoende aandacht gaat naar seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen minderjarigen.

Deskundigheid van intermediairs bevorderen

De vorming van intermediairs moet voldoende aandacht besteden aan seksuele ontwikkeling, seksueel grensoverschrijdend gedrag en weerbaarheid, en gepaste attitudes en communicatievaardigheden aanreiken. Het oprichten van een overlegplatform moet de samenwerking tussen verschillende sectoren bevorderen.

Preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag opnemen in seksuele vorming

De preventie van SGG moet al vanaf jonge leeftijd deel uitmaken van relationele en seksuele vorming (RSV). Dat behelst ook onderhandelings- en communicatievaardigheden. Jongeren die in staat zijn helder en eenduidig over hun seksuele wensen en grenzen te communiceren hebben minder vaak ervaring met grensoverschrijdend gedraging van anderen en gaan zelf ook minder vaak over de grens. Het Sensoa Vlaggensysteem is een methodiek die helpt om seksuele grenzen bespreekbaar te maken.

Preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag proactief opnemen in beleid

Organisaties die met kinderen en jongeren werken moeten proactief aandacht besteden aan SGG (Frans & De Bruycker, 2011). Maak een duidelijke engagementsverklaring en een uitgeschreven visie. In het Raamwerk Seksualiteit en beleid worden ze samengevat onder :

  • educatieve en zorgmaatregelen;
  • accommodatie en afspraken;
  • deskundigheid van begeleiders;
  • communicatie met alle partijen en betrokkenen.

Deze beleidsaanbevelingen komen terug in diverse beleidsverklaringen (Derijcke, 2011; Buysse e.a., 2013, Rapport historisch misbruik, 2013).

Extra aandacht besteden aan kwetsbare jongeren

In alle maatregelen is er extra aandacht nodig voor kwetsbare jongeren zoals kinderen met een beperking.