Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Seksueel grensoverschrijdend gedrag jongeren: feiten en cijfers

Wat doet Sensoa aan preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag?

Relationele en seksuele vorming bevorderen

Het Sensoa Vlaggensysteem is een interventie om seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken. Het is ondertussen een bekende methodiek geworden in Vlaanderen en Nederland. Deze methodiek lag aan de basis van een aantal materialen en methodieken:

Sensibiliseren

In De Week Van de Lentekriebels 2013 werd het thema opgenomen in de vorm van affiches voor basis- en secundair onderwijs over weerbaarheid.

Ouders ondersteunen in hun rol

Ouders spelen een belangrijke rol in de bescherming van kinderen en jongeren, zowel kinderen die SGG meemaken als kinderen en jongeren die zelf SGG stellen. Ouders signaleren zelf ook de nood aan gerichte antwoorden op vragen over seksueel gedrag ('Is dit normaal of niet normaal?') en over gepast reageren op SGG.

Op Seksualiteit.be vinden ouders informatie op hun maat over de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren, tips om te praten over seksualiteit en om seksueel gedrag van hun kinderen correct in te schatten, op basis van het Vlaggensysteem.

Sensoa ondersteunt via andere organisaties een aanbod voor ouders in de vorm van ouderavonden, informatie op sites voor ouders (Groeimee.be) en hun intermediairs (Expoo.be) en netwerkt met andere organisaties die een aanbod voor ouders hebben (Gezondleven, ChildFocus, Gezinsbond enz.)

Preventiebeleid rond SGG ondersteunen

Sensoa ontwikkelt richtlijnen, handleidingen en tools om rond dit thema in de praktijk aan de slag te gaan. Voor alle begeleiders die met kinderen en jongeren werken is het Vlaggensysteem uitgewerkt, een methodiek die kan helpen seksueel (grensoverschrijdend) gedrag te beoordelen, het gesprek kan faciliteren en de pedagogische aanpak kan stimuleren. Een doorontwikkeling naar de sport- en jeugdwerkcontext is beschikbaar, en een verdieping naar jongeren met bijzondere noden (beperking, trauma, cultuur en gender) kwam er in 2016 met Buiten de Lijnen.

Daarnaast is een Raamwerk seksualiteit en beleid uitgewerkt. Dit beleidsdocument helpt organisaties om het thema structureel aandacht te geven via het ontwikkelen van een visie, het uitwerken van een leerlijn, het opstellen van een protocol, een gedragscode, richtlijnen tot handelen enz.

In 2012 ondertekenden alle sectoren die met jongeren werken een beleidsverklaring om proactief beleid te voeren rond de seksuele integriteit van jongeren binnen de organisatie.

Sensoa heeft een vormingsaanbod rond het Vlaggensysteem en Raamwerk en heeft met diverse vormingsorganisaties en licentieovereenkomst om deze methodieken verder te implementeren en te borgen. Daarmee wil Sensoa tegemoet komen aan de nood van professionals om seksueel gedrag beter in te schatten, adequaat te reageren en met jongeren (en hun ouders) in gesprek te gaan over seksualiteit. 

Sensoa werkt mee aan Sexting.be, een site die initiatieven van verschillende organisaties rond sexting samenbrengt.