Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's): feiten en cijfers

Cijfers syfilis

Uit de analyse van de gegevens van peillaboratoria blijkt dat het aantal vastgestelde gevallen van syfilis in België nog elk jaar stijgt. De afzwakkende trend, waarvan sprake tussen 2009 en 2012, werd in 2013 omgebogen tot een stijging. Tussen 2011 en 2012 was er een stijging van 4%, terwijl de gemiddelde stijging tussen 2002 en 2013 25% bedraagt. De stijging van het aantal syfilisregistraties is het meest uitgesproken in Vlaanderen (33%).

Meer mannen dan vrouwen

Er worden in België 4,9 keer meer mannen met syfilis geregistreerd dan vrouwen. Dat is het meest uitgesproken in Vlaanderen en Wallonië. De leeftijdsverdeling is vrij breed: van 20 jaar tot ouder dan 60 jaar voor beide geslachten. De gemiddelde leeftijd bedraagt 42 jaar bij mannen en 34 jaar voor de vrouwen in Vlaanderen. De evolutie van het aantal syfilisgevallen per geslacht toont dat mannen meer gediagnosticeerd worden dan vrouwen. Onder vrouwen is het jaarlijks aantal diagnoses reeds geruime tijd stabiel en laag. Heel wat oudere personen zijn met syfilis geïnfecteerd. Bij de mannen is 25% ouder dan 50 jaar en 10% zelfs ouder dan 60 jaar (WIV, 2014).

Syfilis geslacht leeftijd

Figuur 4: Gerapporteerde leeftijds-en geslachtsspecifieke incidentie (per 100.000 inwoners) voor syfilis in België. Bron: Verbrugge, 2015. 

 

Syfilis in Vlaanderen en België

Syfilis neemt toe in Vlaanderen tussen 2002 en 2014: van 61 registraties in 2002 (1 per 100.000 inwoners) tot 859 registraties in 2014 (13,4 per 100.000 inwoners) (Verbrugge, 2015). De meeste syfilisgevallen werden gerapporteerd in Vlaanderen. De leeftijdsverdeling is vrij breed: vanaf 20 jaar tot ouder dan 60 jaar. In Vlaanderen was de stijging het sterkst tussen 2006 en 2009 om vervolgens na een lichte daling en stabilisatie opnieuw sterk toe te nemen (met 33%) in 2013 (Verbrugge, 2014).

In België stijgt het aantal syfilisgevallen van 114 registraties in 2002 of 1,1 per 100.000 inwoners (N=114) tot 1.532 of 13,7 per 100.000 inwoners (N=1.532) in 2014 (Verbrugge, 2015).

Herinfectie met syfilis

Bij 27% van de mannelijke syfilispatiënten in België gaat het om een herinfectie. Ook in Vlaanderen zijn nog geen derde van de gerapporteerde diagnoses (27%) onder mannen herinfecties. Voor vrouwen gaat het 'slechts' om 5% van de gevallen.