Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Seksuele gezondheid van kwetsbare migranten: feiten en cijfers

Over welke bevolkingsgroepen gaat het? 

Wie zijn 'kwetsbare migranten', 'kwetsbare nieuwkomers', 'asielzoekers' en 'mensen zonder wettig verblijf'?

Kwetsbare migranten

De term ‘kwetsbare migranten’ betreft een afbakening binnen de grotere groep van migranten en Belgen van vreemde origine in België. Onder de groep kwetsbare migranten begrijpen wij de eerste generatie migranten die op basis van sociale, economische of culturele redenen kwetsbaarder zijn voor seksuele gezondheidsrisico’s. De samenstelling van deze groep beschrijven we als volgt:

  • kwetsbare nieuwkomers;
  • asielzoekers;
  • mensen zonder wettig verblijf;
  • kwetsbare migranten uit andere EU-landen.

Kwetsbare nieuwkomers

Dat zijn migranten die recent in ons land zijn en een inburgeringstraject volgen. In 2011 startten 20.824 nieuwkomers een inburgeringstraject:

  • 78% werd daartoe verplicht;
  • 22% nam vrijwillig deel;
  • 10% van hen was niet-gealfabetiseerd. 

In 2012 daalde het totale aantal naar 17.210 deelnemers en in 2013 bedroeg hun aantal nog 16.832. Er zijn nog geen cijfers beschikbaar over 2014.

Deze kwetsbare nieuwkomers zijn mensen die een verblijfsvergunning kregen als erkend politiek vluchteling op basis van de subsidiaire bescherming, in het kader van familiehereniging of op basis van een specifiek statuut zoals slachtoffers van mensenhandel. Meer informatie over deze doelgroep vind je op Inburgering.be.

Asielzoekers

Sinds de zomer van 2015 is er een toename van het aantal asielaanvragen. In totaal vroegen in 2015 35.476 personen asiel aan. Dit is te vergelijken met het aantal aanvragen in 2000. Toen waren er in totaal 42.691 aanvragen.

Dit staat in contrast met de evolutie van 2011 tot 2013, toen de cijfers daalden van 25.479 tot 15.840.

Meer cijfers over asielzoekers vind je bij Fedasil en bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

Mensen zonder wettig verblijf

Hun aantal is moeilijk te bepalen. Volgens Kruispunt Migratie Integratie verblijven minstens 100.000 personen in Vlaanderen en Brussel zonder wettig verblijf. De Koning Boudewijnstichting schat de jaarlijkse in- en uitstroom op 70.000 personen.

Migranten uit andere EU-landen kunnen kwetsbaar zijn door hun socio-economische situatie, zoals Roma en migranten uit Oost- en Centraal Europa. In Vlaanderen en Brussel verblijven tussen 15.000 en 20.000 Roma (Kruispunt Migratie Integratie, 2014).