Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Seksuele gezondheid van kwetsbare migranten: feiten en cijfers


Cijfers over seksuele gezondheid

De doelgroep 'kwetsbare migranten’ is heterogeen samengesteld, ook op het vlak van verblijfsstatuut en nationaliteit. 

Data over seksuele gezondheid die enkel op 'kwetsbare migranten' betrekking hebben zijn bijna niet beschikbaar, op een paar specifieke studies na. We beschikken meestal enkel over data op basis van nationaliteit.

Nationaliteit als criterium voor gezondheidsinformatie

Bij registratie van gezondheidsinformatie wordt meestal nationaliteit gebruikt als criterium. Dat heeft het voordeel objectief te zijn en de diversiteit van de belgische bevolking te erkennen. Het maakt ook een vergelijking mogelijk over verschillende bronnen.

Een groot aantal migranten heeft de Belgische nationaliteit aangenomen. Zij worden bijgevolg geregistreerd als Belg. Bij 75% van de Turken, 67% van de Marokkanen en 64% van de Congolezen is dat het geval.

Als we enkel naar nationaliteit kijken zien we dat 9% van de Belgische bevolking de nationaliteit van een niet-EU land had bij geboorte. Meer dan de helft van deze personen nam de Belgische nationaliteit aan. In totaal heeft slechts 3,6 % van de bevolking een nationaliteit van een land buiten de EU (Interfederaal Gelijke Kansen Centrum, 2013). Voor verschillende seksuele gezondheidsproblemen, zoals hiv en soa's vertegenwoordigen ze echter een veel grotere proportie. 

De gedetailleerde gegevens vind je op Diversiteit.be.

Landen van herkomst

Uit welke landen zijn niet-Belgen van buiten de EU vooral afkomstig? De grootste groepen komen uit

  • Marokko (7,4% van alle niet-Belgen);
  • Sub-Saharaans Afrika (6,3% van alle niet-Belgen);
  • en Azië (6,9% van alle niet-Belgen);

Een kleinere groep uit

  • Turkije (3,4% van alle niet-Belgen);
  • Europese landen buiten de EU (4,5% van alle niet-Belgen).

en de kleinste groep uit

  • Noord- en Zuid-Amerika (2,9% van alle niet-Belgen);
  • en andere Noord-Afrikaanse landen dan Marokko (1,6% van alle niet-Belgen).

Ten slotte is het ook moeilijk in te schatten hoeveel geregistreerde personen geen verblijfsstatuut hebben. Het is ook moeilijk in te schatten hoe ze zich verhouden tot de totale groep migranten zonder verblijfsstatuut, waarover we uiteraard geen data hebben.