Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Seksuele gezondheid van kwetsbare migranten: feiten en cijfers

Cijfers soa's bij kwetsbare migranten

Van 976 van de 1.013 geregistreerde patiënten van het soa-peilnetwerk is de afkomst bekend (Verbrugge e.a., 2014).

66% had de Belgische nationaliteit en 14,6% was afkomstig uit een ander EU-land. 15,9% had een Afrikaanse, Zuid-Amerikaanse of Aziatische nationaliteit. Hiervan vormden de migranten uit Sub-Saharaans Afrika de grootste groep, namelijk 6,7% van alle soa-diagnoses (Verbrugge e.a., 2014).

Sub-Subsaharaans Afrikanen verdienen speciale aandacht

Het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid wijst er in haar laatste soa-rapport wel op dat ondanks het lage percentage in deze cijfers Sub-Saharaans Afrikaanse migranten toch bijzondere aandacht verdienen. 38% van de nieuwe hiv-besmettingen zijn immers personen afkomstig uit Sub-Saharaans Afrika. Hiv en soa's hebben dezelfde transmissieweg (Verbrugge e.a., 2014).

In de Together studie van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) gaf 11% van de mannen aan een soa te hebben gehad in het voorbije jaar. Bij vrouwen lagen die cijfers aanzienlijk lager: 9% en 6% (Loos et al., 2014). Ook deze cijfers liggen veel hoger dan de cijfers van het soa-peilnetwerk.