Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Seksuele gezondheid van kwetsbare migranten: feiten en cijfers

Cijfers ongeplande zwangerschap bij kwetsbare migranten

Over ongeplande zwangerschap bij migranten zijn weinig recente gegevens beschikbaar, onder meer omdat etnische afkomst niet verplicht is bij de registratie voor de Nationale Evaluatiecommissie.

Onderzoek uit 2004 wees uit dat 40% van de vrouwen die een abortus liet uitvoeren in een van de Nederlandstalige abortuscentra in Vlaanderen, van vreemde origine was. 80% van deze groep waren nieuwkomers (Vissers, 2004).

Vergelijking met Nederlandse vrouwen van vreemde herkomst

Cijfers uit Nederland voor 2013 tonen aan dat slechts 36,4% van de vrouwen die om abortus vragen van Nederlandse afkomst is. Zij noteren de hoogste cijfers bij vrouwen uit de Antillen (43,1 per 1.000), Suriname (31,2) en Afrika (30,2).

Sinds 2004 nam de diversiteit in de Belgische samenleving toe. Cijfers uit de Vlaamse migratie en integratiemonitor 2013 geven een stijging 60% van de bevolking van vreemde afkomst, tussen 2002 en 2012 (Vanduynslager et al., 2013). Wellicht liggen de cijfers in Vlaanderen daarom nu een stuk hoger dan in 2004.