Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Seksuele gezondheid van kwetsbare migranten: feiten en cijfers

Cijfers seksueel grensoverschrijdend gedrag bij kwetsbare migranten

Lees het dossier Vlaggensysteem voor de definiëring van seksueel misbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Cijfers over seksueel misbruik bij volwassenen en bij jongeren van je in de andere Feiten & cijfers op deze site. 

Seksueel geweld bij vluchtelingen

Het International Centre for Reproductive Health (ICRH) publiceerde in 2008 de resultaten van het onderzoeksproject ‘Hidden Violence is a silent rape’, een onderzoek naar seksueel geweld bij vluchtelingen op basis van 223 interviews. In deze gesprekken werd melding gemaakt van 332 gevallen van geweld. In 75% van de gevallen was de geïnterviewde zelf slachtoffer (57% seksueel geweld, 33% verkrachting) en in 25% van de gevallen was het slachtoffer iemand die de geïnterviewde persoonlijk kende (Keygnaert, 2014).

Cijfers uit de 'Together' studie van het Instituuut voor Tropische geneeskunde

De 'Together' studie van het ITG bij Sub-Saharanen in Antwerpen geeft volgende cijfers in verband met seksueel geweld in een relatie:

  • 17% van de ondervraagde vrouwen en 12,2% van de mannen had ooit ervaring met partnergeweld;
  • 8,8% van de vrouwen en 6,0% van de mannen had ervaring met partnergeweld in het voorbije jaar;
  • 12,9% van de vrouwen en 4,3% van de mannen had ooit ervaring met gedwongen seks;
  • 3,4 % van de vrouwen en 2,0% van de mannen had ervaring met gedwongen seks in het laatste jaar.

Sociaaleconomische levensomstandigheden hebben een grote invloed op seksueel grensoverschrijdend gedrag. 34% van alle ondervraagden leefde in een precaire situatie en van die groep had 53,3% ervaring met partnergeweld in het laatste jaar. 59,5% onder hen had ervaring met gedwongen seks in het laatste jaar (Loos et al., 2014).

Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV)

De Wereldgezondheidsorganisatie definieert vrouwelijke genitale verminking (VGV) als 'ingrepen die leiden tot een gedeeltelijke of volledige verwijdering van de externe geslachtsdelen van de vrouw en/of andere verwondingen van de vrouwelijke geslachtsdelen die niet het gevolg zijn van therapeutische ingrepen' (WHO, 2008).

Op de website van Intact vinden we de laatste cijfers over VGV in Vlaanderen en Europa. Het aantal vrouwen en meisjes dat slachtoffer is van VGV en in Europa woont, werd in een rapport van het Europees Parlement geschat op 500.000. Bovendien zouden er per jaar zo'n 180.000 meisjes en vrouwen het risico om besneden te worden (Report on combatting FGM in the EU, 16 februari 2009).

Ook in België

Ook België wordt getroffen door deze problematiek. Een recente studie in opdracht van de FOD Volksgezondheid schat dat 13.112 vrouwen en meisjes in België zeer waarschijnlijk besneden zijn en dat zo'n 4.084 meisjes het risico lopen te worden besneden.

Het Vlaams Gewest heeft de hoogste cijfers van meisjes of vrouwen die reeds besneden zijn of het risico lopen te worden besneden (6.761), gevolgd door het Brussel Hoofdstedelijk Gewest (5.831) en het Waals Gewest (3.303) (Dubourg e.a., 2014).