Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Seksuele gezondheid van volwassenen in Vlaanderen: feiten en cijfers

Wat doet Sensoa?

Sensoa informeert en sensibiliseert volwassenen over diverse aspecten van seksuele gezondheid. Sensoa normaliseert ook seksuele problemen, zodat zowel hulpverleners als mensen die hulp nodig hebben problemen durven en kunnen bespreken. Sensoa ijvert er eveneens voor om de hulpverlening toegankelijk te maken. 

Seksualiteit.be 

Seksualiteit.be is hét medium waarmee Sensoa de algemene bevolking bereikt voor het aanbieden van seksuele gezondheidsinformatie. De site biedt informatie over soa's en hiv, anticonceptie en (on)geplande zwangerschap, seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksuele disfuncties, seksuele voorlichting en lichamelijke en relationele aspecten van seksualiteit. Daarnaast bundelt een rubriek 'Hulp' relevante doorverwijzingen en adressen. 

De informatie op Seksualiteit.be wil seksueel gedrag normaliseren (en deproblematiseren), aanzetten tot communicatie over seksualiteit, verwijzen naar hulp- en begeleidingsmogelijkheden en respect bevorderen. 

Huisartsenproject

Sensoa wil dat huisartsen over de nodige competenties beschikken om seksuele gezondheid te bespreken met hun patiënten. Dat houdt in dat zij:

  • diverse thema’s bespreekbaar kunnen maken;
  • weten om te gaan met seksuele problemen;
  • voorlichting en advies op maat kunnen geven;
  • kunnen doorverwijzen naar andere instanties en hulpverleners.

Daarom maakt Sensoa in samenwerking met artsen verschillende lespakketten aan rond seksuele gezondheid. Zowel voor huisartsen in opleiding als voor praktiserende artsen.