Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Seksuele gezondheid van volwassenen in Vlaanderen: feiten en cijfers

Bronnen

Buysse, A. e.a. (Red.). (2013). Sexpert: seksuele gezondheid in Vlaanderen. Gent: Academia.

Buysse, A. e.a. (Red.). (2014). Sexpert: seksuele gezondheid in Vlaanderen. Valorisatierapport. Gent: Academia.

Charafeddine, R. (2014). Seksuele gezondheid. In: Gisle, L. & Demarest, S. (2014). Gezondheidsenquête 2013. Rapport 2: Gezondheidsgedrag en leefstijl. Brussel: WIV.

De Graaf, H. (2012). Seksueel gedrag en seksuele beleving in Nederland. Tijdschrift voor seksuologie, 36, nr. 2, p. 83-86. Beknopte resultaten zijn ook te vinden op RutgersWPF.nl (geraadpleegd op 02/12/2014). 

De Haas, S. (2012). Seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongeren en volwassenen in Nederland. Tijdschrift voor seksuologie, 36, nr. 2, p. 83-86. Beknopte resultaten zijn ook te vinden op RutgersWPF.nl (geraadpleegd op 02/12/2014). 

Dierckx, D. e.a. (2013). Jaarboek armoede en sociale uitsluiting. Leuven, Acco.

Elaut, E. e.a. (2015) Contraceptive use in Flanders (Belgium):  comparison between a general population sample and a Turkish ethnic minoraty sample.  The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care (manuscript).

Federale politie – CGOP (2014). Politiële criminaliteitsstatistieken België 2000-2013. Geregistreerde criminaliteit op het nationaal niveau. Geraadpleegd op 20/01/2015 via www.polfed-fedpol.be

FOD Economie (2014). Cijfers bevolking 2010-2014. Geraadpleegd op 20/01/2015 via http://statbel.fgov.be

Goenee, M., Kedde, H. & Picavet, C. (2012). Condoomgebruik en testgedrag in Nederland. Tijdschrift voor seksuologie, 36, nr. 2, p. 83-86. Beknopte resultaten zijn ook te vinden op RutgersWPF.nl (geraadpleegd op 02/12/2014). 

Kedde, H. (2012). Seksuele disfuncties in Nederland: prevalentie en samenhangende factoren. Tijdschrift voor seksuologie, 36, nr. 2, p. 83-86. Beknopte resultaten zijn ook te vinden op RutgersWPF.nl (geraadpleegd op 02/12/2014). 

Kuyper, L. (2012). Transgenders in Nederland: prevalentie en attitudes. Tijdschrift voor seksuologie, 36, nr. 2, p. 83-86. Beknopte resultaten zijn ook te vinden op RutgersWPF.nl (geraadpleegd op 02/12/2014). 

Nationale Evaluatiecommissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking. Verslag ten behoeve van het Parlement: 1 januari 2010-31 december 2011. Brussel: 2012. Geraadpleegd op 1 juli 2014 via http://www.ieb-eib.org

Picavet, C. (2012). Zwangerschap en anticonceptie in Nederland. Tijdschrift voor seksuologie, 36, nr. 2, p. 83-86. Beknopte resultaten zijn ook te vinden op RutgersWPF.nl (geraadpleegd op 02/12/2014).

Vanduynslage, L. e.a. (2013). Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2013. Brussel: Steunpunt Inburgering en Integratie.

Verbrugge R., Crucitti, T. & Quoilin S. (2014). Seksueel overdraagbare aandoeningen bij de algemene bevolking: gegevens van 2013 voor België en de 3 regio’s. WIV-ISP, Brussel.

Verbrugge, R. Crucitti, T. (2015). 

Wijsen, C. & de Haas, S. (2012). Seksuele gezondheid in Nederland 2011: achtergronden en samenstelling van een representatieve steekproef voor een bevolkingsonderzoek. Tijdschrift voor seksuologie, 36, nr. 2, p. 83-86. Beknopte resultaten zijn ook te vinden op RutgersWPF.nl (geraadpleegd op 02/12/2014). 

WHO (2006). Defining sexual health. Report of a technical consultation on sexual health, 28–31 January 2002, Geneva. Geraadpleegd op 02/12/2014 via http://www.who.int 

Pagina's