Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Seksuele gezondheid van volwassenen in Vlaanderen: feiten en cijfers

(Ongeplande) zwangerschap en abortus

In de Sexpert-studie (Buysse e.a., 2013) werd aan zowel Vlaamse mannen als vrouwen per zwangerschap die ze ooit hebben meegemaakt, gevraagd of die gepland en gewenst was en hoe die afgelopen is.

1 op 4 zwangerschappen ongepland

Als we kijken naar de zwangerschappen die de laatste 10 jaar plaatsvonden, blijkt dat 1 op 4 van de zwangerschappen als ongepland benoemd wordt

Ongepland is echter niet altijd ongewenst: 1 op 3 ongeplande zwangerschappen is in het begin niet gepland, maar wordt wel als gewenst beleefd. Eén derde van die ongeplande zwangerschappen wordt retrospectief nog altijd als ongewenst beschouwd. Ongeveer 6 op 10 (58%) werd geaborteerd, een aanzienlijk deel (24%) wordt op een andere manier afgebroken (miskraam of medisch geïndiceerde afbreking). Een kleine 6% van deze zwangerschappen wordt uitgedragen.

Ongeplande_en_ongewenste_zwangerschap

Een ongeplande zwangerschap komt gemiddeld vaker voor op jongere leeftijd. De kans op een ongeplande zwangerschap is het grootst in de jongste (-18) én de oudste (+40) leeftijdsgroep.

Een ongeplande zwangerschap komt gemiddeld ook vaker voor bij vrouwen die voordien reeds meerdere zwangerschappen hebben meegemaakt. Een 2e zwangerschap is de vaakst geplande zwangerschap, gevolgd door de 1e. Vanaf de 3e zwangerschap is er een daling in het aantal geplande zwangerschappen (Buysse e.a., 2013).

Abortus

In 2011 werden in België 19.578 abortussen geregistreerd, dat betekent ongeveer 9 abortussen op 1.000 vrouwen van reproductieve leeftijd (van 15 tot 44 jaar). In Vlaanderen werden in 2011 8.205 abortussen verricht. In Wallonië waren dat er 6.487. 

Het merendeel van de abortussen gebeurt bij vrouwen tussen 20 en 29 jaar, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. In Vlaanderen werden 3.914 abortussen verricht bij vrouwen tussen 20 en 29 jaar, of bijna 48% van alle abortussen. Dat komt neer op ongeveer 10 abortussen op 1.000 vrouwen tussen 20 en 29 jaar. Ongeveer 10% van de zwangerschappen binnen die groep eindigde in een abortus. In de groep 30-39 jarigen waren er 2.838 abortussen in 2011 (Nationale Evaluatiecommissie, 2012).

Wie ooit een ongewenste zwangerschap heeft geaborteerd, voelt zich mentaal niet slechter dan wie nog nooit een ongewenste zwangerschap heeft meegemaakt (Buysse e.a., 2013).

Migranten van Turkse afkomst

Gelijkaardig met de Vlaamse resultaten, bedraagt in het Sexpert II-onderzoek het aantal ongeplande zwangerschappen bij respondenten van Turkse origine 1 op 4 en is 1 op 3 van de ongeplande zwangerschappen dadelijk gewenst. Wel is er een verschil in het percentage ongeplande zwangerschappen dat eindigt in een abortus. Dat ligt lager bij de respondenten van Turkse origine (7,6% versus 21,7%) (Buysse e.a. 2014).

Fertiliteit bij Vlaamse vrouwen

Het Sexpert-onderzoek toonde aan dat 1 op 8 (13,1%) Vlaamse vrouwen ooit een vruchtbaarheidsprobleem heeft ervaren. Vrouwen rapporteren het vaakst ooit problemen te hebben gehad om tot een zwangerschap te komen. Een probleem is voor mannen waarschijnlijk vaak maar aanwezig wanneer er ook een diagnose werd gesteld. Wie ooit een vruchtbaarheidsprobleem ervaren heeft, voelt zich zowel fysiek als mentaal iets slechter. Wie daarvoor (nog) nooit een diagnose kreeg voelt zich het slechtst (Buysse e.a., 2013).