Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Seksuele gezondheid van volwassenen in Vlaanderen: feiten en cijfers

Cijfers seksueel grensoverschrijdend gedrag

Cijfers over seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) moet je met enige voorzichtigheid interpreteren. Er kan sprake zijn van onderrapportage (niet iedereen doet aangifte of zoekt hulp) en de gehanteerde definitie verschilt naargelang het onderzoek. De Sexpert-studie (Buysse e.a., 2013) bevraagt verschillende vormen van SGG.

Voor de leeftijd van 18 jaar 

Het Vlaamse Sexpert-onderzoek (Buysse et al., 2013) toont aan dat 22,3% van de vrouwen en 10,7% van de mannen op jonge leeftijd (voor 18 jaar) minimaal één vorm van SGG heeft meegemaakt. 

Slachtoffers die voor de leeftijd van 18 jaar SGG meemaakten, beschouwen hun fysieke en mentale gezondheid als minder goed dan respondenten die geen SGG meemaakten. Zij lopen ook een groter risico om opnieuw slachtoffer te worden na de leeftijd van 18 jaar (Buysse e.a., 2013).

In het Sexpert-onderzoek rapporteerden volwassenen verschillende vormen van SGG vóór hun 18 jaar:

 • seksueel kwetsende opmerkingen (14%);
 • op een seksueel kwetsende manier aangeraakt of vastgepakt worden (13,6%);
 • gedwongen worden om naakt te zijn (5%);
 • gedwongen worden om naar seksuele beelden te kijken (2,2%);
 • gedwongen worden tot masturbatie (2,5%);
 • gedwongen worden om orale seks uit te voeren of toe te staan (3%);
 • poging tot verkrachting (3,9%);
 • verkrachting (2,3%).

Meer over SGG van en tegenover jongeren vind je in de Feiten en cijfers seksueel grensoverschrijdend gedrag jongeren

Na de leeftijd van 18 jaar 

Ook rapporteerde 13,8% van de vrouwen en 2,4% van de mannen dat hij of zij seksueel grensoverschrijdend gedrag had meegemaakt na 18 jaar. Respondenten rapporteren in Sexpert ervaring met volgende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag:

 • seksueel kwetsende opmerkingen (10%);
 • op een seksueel kwetsende manier aangeraakt of vastgepakt worden (7%);
 • gedwongen worden om naakt te zijn (2%);
 • gedwongen worden om naar seksuele beelden te kijken (1,2%);
 • gedwongen worden tot masturbatie (1,4%);
 • gedwongen worden om orale seks uit te voeren of toe te staan (4,8%);
 • poging tot verkrachting (2,6%);
 • verkrachting (2%).

Bij misbruik bij volwassenen is de gemiddelde leeftijd 23 jaar. Bij misbruik op volwassen leeftijd praat ongeveer de helft van de slachtoffers (55%) erover met anderen (Buysse e.a., 2013).

Vaak een bekende

De pleger is dikwijls één persoon en een bekende van het slachtoffer, meestal de partner of ex-partner. Bij volwassenen mannelijke slachtoffers betreft het bij 3 op 4 mannen een eenmalig feit, bij volwassen vrouwelijke slachtoffers komt herhaling vaker voor (43%) (Buysse e.a., 2013).

Vaker misbruik bij holebi’s

Uit vragen over holebi’s binnen het Sexpert onderzoek (Buysse e.a., 2014) blijkt dat seksueel grensoverschrijdend gedrag vaker voorkomt bij holebi’s dan bij het heteropubliek: 27% van de ondervraagden (meer vrouwen dan mannen) geeft aan minstens 1 vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag te hebben meegemaakt vóór de leeftijd van 18 jaar. Ook na 18 jaar ligt het percentage hoger dan bij de heterobevolking (15% in verhouding tot 8,1%).

Seksueel_geweld_meerderjarige_holebi

Seksueel_geweld_volwassen_hetero

Migranten van Turkse afkomst

Slechts weinig respondenten van Turkse afkomst rapporteren in het Sexpert II-onderzoek seksueel grensoverschrijdend gedrag. 6% van de vrouwen rapporteerde seksueel grensoverschrijdend gedrag te hebben meegemaakt voor de leeftijd van 18 jaar en 2% van de mannen. 2% van de vrouwen en ook 2% van de mannen rapporteerde dit na de leeftijd van 18 jaar (Buysse e.a., 2014). 

Politiestatistieken

De (federale) politiële criminaliteitsstatistieken melden 10.354 geregistreerde zedenmisdrijven in 2013. Het gaat daarbij om verkrachting, aanranding eerbaarheid, (kinder)pornografie, aanzetting tot ontucht, uitbuiting van iemands ontucht en openbare zedenschennis. Daarnaast is er sprake van 101 feiten van seksueel intrafamiliaal geweld binnen het koppel (Federale Politie – CGOP, 2014).