Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Seksuele gezondheid van volwassenen in Vlaanderen: feiten en cijfers

Vergelijking met vorige jaren

Anticonceptiegebruik 

Wat betreft het gebruik van anticonceptie is tussen 2001 (71%) en 2013 (74%) het percentage seksueel actieve Vlaamse vrouwen dat een anticonceptiemiddel gebruikt licht gestegen (Charafeddine, 2014). In de Gezondheidsenquête wordt gevraagd aan seksueel actieve vrouwen of zij of hun partner het afgelopen jaar een voorbehoedsmiddel gebruikt hebben. Van diegenen die geen anticonceptie gebruiken weten we niet of zij een kinderwens hebben. De lichte toename van anticonceptie doorheen de jaren kan dus ook te maken hebben met een verandering in kinderwens.

Type voorbehoedsmiddel

  • Het gebruik van de pil in Vlaanderen is gedaald van 61% in 2001 naar 50% in 2013.
  • Het gebruik van de spiraal is daarentegen substantieel toegenomen van 7% in 2001 tot 21% in 2013.
  • Het gebruik van de pleister en ring is ook licht toegenomen van 2% in 2004 tot 4% in 2013.
  • Er is een vermindering in het gebruik van sterilisatie: van 20% in 2001 tot 11% in 2013 (Charafeddine, 2014).  

(Ongeplande) zwangerschap en abortus

  • Ongeplande zwangerschappen zijn in Vlaanderen over de jaren heen minder frequent geworden. Het aantal ongewenste zwangerschappen is gelijk gebleven. Jonge mensen die ongepland zwanger worden beschouwen deze zwangerschap sneller als ongewenst dan oudere mensen (Buysse e.a., 2013).
  • Het aantal abortussen is in België stabiel gebleven voor de periode 2001-2008 (Nationale Evaluatiecommissie, 2012).

Fertiliteit

  • Vlaamse mannen stapten over de jaren heen vaker (mee) naar een hulpverlener bij een mogelijk vruchtbaarheidsprobleem (Buysse e.a., 2013).

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Het aantal geregistreerde zedenmisdrijven (10.354 in 2013) is in België vrij stabiel gebleven de laatste +/- 10 jaar (10.940 in 2000) (Federale Politie – CGOP, 2014). Meer cijfers vind je in de Feiten & cijfers ‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag’.

Seksueel overdraagbare aandoeningen en hiv

Sinds het begin van de registratie in 2002 is het aantal diagnoses van de seksueel overdraagbare aandoeningen chlamydia, gonorroe en syfilis gestegen. In de periode 2002-2013 steeg de gemiddelde jaarlijkse incidentie van chlamydia met 16%, van gonorroe met 13% en van syfilis met 25% (Verbrugge e.a., 2014). Maar ook het aantal tests steeg in deze periode. Bovendien slaagt men er, zeker bij chlamydia, beter in de juiste doelgroepen te overtuigen zich te laten testen. Dat zorgt dus voor meer positieve testresultaten. Meer cijfers met duiding kan je vinden in de Feiten & cijfers ‘Seksueel overdraagbare aandoeningen’

Tussen 1997 en 2012 is het aantal nieuwe diagnoses van hiv gestegen met 75% (Verbrugge e.a., 2014). In vergelijking met het totaal aantal nieuwe diagnoses in 2012 zien we een daling met 9%. Meer cijfers met duiding kan je vinden in de Feiten & cijfers ‘Hiv-doagnoses in België’.