Het Forum Jongeren, Relaties en Seksualiteit komt drie keer per jaar op uitnodiging van Sensoa samen.

We brengen organisaties samen uit alle sectoren die jongeren bereiken met diensten en boodschappen rond relaties en seksualiteit.

Het Forum heeft leden uit de sectoren Onderwijs, Welzijn, Jeugd, Gelijke Kansen, Gezondheid en andere.

Wat willen we bereiken met dit Forum? 

  • Expertise en informatie delen, maar ook plannen en activiteiten over jongeren, relaties en seksualiteit uitwisselen. 
  • Samen beleid maken rond jongeren en seksuele en reproductieve rechten, over organisaties en sectoren heen. Zo is het Forum de plaats waar de visie rond seksuele meerderjarigheid, toegankelijke gezondheidszorg en relationele en seksuele vorming wordt afgetoetst. Ook is het de plaats waar de jaarlijkse campagne Week van de Lentekriebels in cocreatie ontstaat.
  • Plaats voor inhoudelijk en informeel debat.

Jongeren beslissen mee

Sensoa wil zoveel mogelijk de kans geven aan jongeren om te participeren aan het beleid en nodigt ook telkens Sensoa’s Jongerenplatform, de Ei-Cel, uit.

Ideeën? Jouw inbreng is welkom!

Iedereen kan onderwerpen op de agenda plaatsen. En iedereen kan expertise, activiteiten en plannen delen. 

Deelnemen aan ons Forum Jongeren, Relaties en Seksualiteit?

Schrijf je in om de uitnodigingen te ontvangen