De enquête van Het Groot Condoomonderzoek is afgesloten op 30 november 2023. 

Meer dan 16.000 Vlamingen tussen 16 en 80 jaar gaven hun mening over condooms.

Dank aan iedereen die de bevraging invulde of mee hielp verspreiden!

De resultaten mag je verwachten in het najaar van 2024.

Wat is het Groot Condoomonderzoek? 

Het Groot Condoomonderzoek is een onderzoek naar condoomgebruik in Vlaanderen. 

 • Wie gebruikt het condoom?
 • Waarom wel of waarom niet?

Het onderzoek peilt naar ervaringen en meningen over condooms.

We stelden vragen zoals:

 • Gebruik je condooms? Of liever niet? En waarom?
 • Wat motiveert je om een condoom te gebruiken? 
 • Hoe ervaar je dat gebruik? 
 • Wat denk je over condooms als je (nog) geen seks hebt? 

Gratis webinars over Het Groot Condoomonderzoek

Hoe beleven mensen in Vlaanderen condooms en hoe kan je daar als professional op inspelen? Schrijf je in voor onze gratis webinars:

Datum
tot
Locatie
Online
Prijs
Gratis

Hoe beleven mensen in Vlaanderen condooms? En hoe kan je daar als professional op inspelen? Om boodschappen over condooms af te stemmen op wat er leeft over het thema, voerde Sensoa Het Groot Condoomonderzoek uit. 

De resultaten bevatten een schat aan informatie over hoe mensen condooms gebruiken, beleven en bespreken. Dankzij dit onderzoek hebben we onder meer een zicht op: 

 • Gebruikerservaringen van verschillende doelgroepen als jongeren, PrEP-gebruikers en hormoonvermijders. 
 • Hoe de afweging verloopt om wel of geen condoom te gebruiken.
 • Wat er gebeurt bij onenigheid over condoomgebruik.
 • Of de noden van de gebruiker en het aanbod door professionelen op elkaar zijn afgestemd. 

Op basis van de resultaten bekijken we samen hoe we best condooms bespreken, waar de uitdagingen liggen en hoe we hier in de toekomst mee omgaan.

Datum
tot
Locatie
Online
Prijs
Gratis

Hoe beleven jongeren in Vlaanderen condooms en hoe kan je daar als leraar of begeleider op inspelen? Om boodschappen over condooms af te stemmen op wat er leeft over het thema, voerde Sensoa Het Groot Condoomonderzoek uit.

De resultaten bevatten een schat aan informatie over hoe mensen condooms gebruiken, beleven en bespreken.

Dankzij dit onderzoek hebben we onder meer een zicht op: 

 • Gebruikerservaringen van verschillende doelgroepen als hormoonvermijders.
 • Hoe de afweging verloopt om wel of geen condoom te gebruiken.
 • Wat er gebeurt bij onenigheid over condoomgebruik.
 • Of de noden van de gebruiker en het aanbod door professionelen op elkaar zijn afgestemd. 

Op basis van de resultaten bekijken we samen hoe we condooms kunnen bespreken met jongeren, waar de uitdagingen liggen en hoe kunnen we hier in de toekomst mee omgaan.

Waarom dit onderzoek?

Condooms zijn belangrijk om ongeplande zwangerschappen en seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) te voorkomen. Daarom willen we:

 • Mensen helpen en motiveren om condooms te (blijven) gebruiken.
 • Professionals actuele kennis geven over condoomgebruik. We denken aan gezondheidswerkers, leraren, vormingswerkers.
 • Ouders helpen om met hun tieners over het condoom te praten. 

Als we weten hoe mensen denken en spreken over condooms, kunnen we onze informatie daarop afstemmen. 

Wanneer loopt dit onderzoek? Timing

Het volledige onderzoek loopt van mei 2022 tot eind november 2024.

Nu: verwerking resultaten

Vanaf december 2023 tot het najaar van 2024 analyseren we de resultaten. 

Meerdere experts geven feedback op de resultaten en hoe we ermee aan de slag gaan. Experts in:

 • Reproductieve gezondheid
 • Seksueel welbevinden
 • Seksuele ontwikkeling
 • Soa's en hiv
 • Methodologie 

Afgelopen: grootschalige enquête

Van september tot eind november 2023 liep onze grootschalige enquête. Wie mocht deelnemen? 

 • Jongeren vanaf 16 jaar en volwassenen.
 • Die seks hebben of (nog) geen seks hebben. 
 • Die in België wonen.
 • Of die Vlaming zijn in het buitenland.

Meer dan 16.000 Vlamingen tussen 15 en 80 jaar gaven hun mening. We zullen dus een goed beeld hebben van hoe mensen condooms gebruiken en beleven.

Bedankt aan iedereen die de bevraging invulde of mee hielp verspreiden! 

Voorbereiding: voorjaar 2023

Naast de enquête organiseerden we focusgroepen met gezondheidswerkers, leraren, vormingswerkers, ouders en sekswerkers. We wilden weten hoe zij het ervaren om met hun leerlingen of cliënten te spreken over condooms.

Tijdens diepte-interviews stelden we open vragen over de ervaringen met condooms. Zowel aan personen die condooms gebruiken als aan mensen die er geen gebruiken.

  Wanneer komen de resultaten?

  Sensoa maakt de resultaten bekend vanaf najaar 2024

  • Je zal de resultaten hier vinden, met een link naar een uitgebreid rapport. 
  • We gebruiken de resultaten in onze eigen communicatie, adviezen en projecten.
  • We organiseren een webinar voor professionals die in hun beroepspraktijk praten over condooms. 

  Wil je alle nieuws volgen over Het Groot Condoomonderzoek? Abonneer je op de Sensoa nieuwsbrief!

  Wie werkt eraan mee?

  Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid voert deze studie uit, in samenwerking met de Universiteit Gent.

  Verder gaven heel wat experts van verschillende universiteiten, onderzoeksinstellingen, de overheid en doelgroepenorganisaties advies om de vragenlijst zo passend mogelijk te maken.