Jongens dwingen een meisje tot seksuele spelletjes

Ⓒ Sensoa

Twee jongens van 16 dwingen een meisje van 14 tot seksuele spelletjes. 

Beoordeel de situatie

Toets de situatie af aan de 6 criteria voor gezond seksueel gedrag. We beoordelen hier het gedrag van de jongens. 

1.

Is er wederzijdse toestemming?

Is er hier duidelijke wederzijdse toestemming? En beleven alle partijen er plezier aan? 

Zeer ernstig grensoverschrijdend

Nee, de jongens dwingen het meisje. Er is dus geen sprake van toestemming. 

2.

Is er vrijwilligheid?

Is er in deze situatie enige mate van dwang, druk of beloning aanwezig? 

Zeer ernstig grensoverschrijdend

Alles gebeurt onder dwang, het is niet vrijwillig. 

3.

Is er gelijkwaardigheid?

Zijn beide partijen gelijkwaardig aan elkaar? 

Zeer ernstig grensoverschrijdend

De jongens zijn even oud als het meisje, maar ze vormen een fysiek overwicht met zijn tweeën.

4.

Past het gedrag bij de leeftijd en ontwikkeling?

Is het gedrag gepast binnen de leeftijd en ontwikkeling volgens onderzoek?

Ernstig grensoverschrijdend

Seksuele spelletjes spelen is op zich wel oké, maar alleen als de andere criteria ook in orde zijn.

Hier worden de spelletjes afgedwongen en de grenzen van het meisje overschreden.

5.

Kan het gedrag in deze omgeving en context?

Stoort het gedrag niemand en wordt de privacy gerespecteerd? 

Zeer ernstig grensoverschrijdend

Dit gedrag is in geen enkele context oké.

6.

Wat is de impact?

Wat is het effect van dit gedrag op het meisje? Heeft dit gedrag negatieve gevolgen voor de jongens zelf?

Zeer ernstig grensoverschrijdend

Voor het meisje is dit een zeer traumatiserende ervaring. Ook de jongens kunnen met dit gedrag in de problemen komen en riskeren een klacht.

Zwarte vlag

Het gedrag in deze voorbeeldsituatie krijgt volgens het Sensoa Vlaggenysteem een zwarte vlag.

Bekijk de kenmerken voor deze vlag

Er is sprake van zwart (zeer ernstig grensoverschrijdend) gedrag als

 • er duidelijk geen toestemming is van alle betrokkenen
 • het seksueel contact wordt afgedwongen met dreigementen, agressie of geweld
 • er een grote ongelijkwaardigheid is tussen beide partijen
 • het gedrag totaal niet overeenstemt met wat op die leeftijd gebruikelijk is
 • het gedrag zwaar aanstootgevend is
 • het zware fysieke, emotionele of psychologische schade tot gevolg heeft

Hoe reageer je op deze situatie? 

Tegenover de jongens: 

> Het is oké om met seks bezig te zijn, maar een meisje aanranden kan absoluut niet.

> Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit niet opnieuw gebeurt, wat spreken we hierover af?

> Er volgt een straf voor wat je haar hebt aangedaan. We gaan jullie ouders inlichten.

> Het is ook mogelijk dat het meisje aangifte doet bij de politie.

Tegenover het meisje: 

> Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit niet opnieuw gebeurt, wat spreken we hierover af?

> Er volgt een straf voor de jongens, we gaan de ouders inlichten. Het is ook mogelijk dat jij aangifte doet bij de politie.

> Wil je hier verder met iemand over spreken?

Algemene richtlijnen voor reageren bij zwarte vlag

 1. Stop het gedrag.
 2. Benoem of bevraag wat je ziet of hoort.
 3. Reageer empathisch: bespreek gevoelens van alle betrokkenen.
 4. Bevestig de positieve aspecten van het gedrag. Leg uit waarom.
 5. Begrens het deel dat niet oké is en leg uit waarom.
 6. Maak afspraken. Verhoog het toezicht en beperk bewegingsvrijheid. Aandacht voor nazorg en herstel.
 7. Confronteer de betrokkenen en verbied of leg de consequenties uit.
 8. Neem maatregelen.
 9. Maak een verslag op en verwijs.

Meer informatie over de ‘richtlijnen tot handelen’ vind je in het pakket ‘Buiten de lijnen’.

Bekijk het beleid in je organisatie

Wil je na deze situatie het beleid van je organisatie bijsturen? Op Grenswijs.be kan je op maat van je organisatie een integriteitsbeleid opstellen rond seksueel grensoverschrijdend gedrag, agressie of pesten.

Gelijkaardige situaties van seksueel gedrag

Ⓒ Sensoa

Drie jongens van 17 verkrachten een meisje van 16. Deze situatie is een groepsverkrachting.

Ⓒ Sensoa

Een professional toont een jongen (5 jaar) met visuele beperking hoe hij moet masturberen.

Ga aan de slag met het Vlaggensysteem