De algemene vergadering van Sensoa komt tweemaal per jaar bijeen om een aantal formele taken te vervullen, zoals de bespreking en goedkeuring van het werkingsverslag en financieel verslag van het afgelopen jaar of van de planning en begroting voor het komende jaar.

Aansluitend volgt telkens een gedachtewisseling rond een specifiek of actueel thema dat belangrijk is voor de werking van Sensoa.

De algemene vergadering telt maximaal 40 leden. Om de twee jaar kiest de algemene vergadering uit de leden een raad van bestuur, die het beleid van Sensoa uitstippelt.

Het operationele management is in handen van de directie, ondersteund door een dagelijks bestuur. Dat bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester van Sensoa.

Je kandidatuur wordt bezorgd aan de directie van Sensoa. Die nodigt je uit voor een persoonlijk gesprek waarin je je motivatie kan toelichten en vragen stellen die je zelf hebt.

Een verslag hiervan wordt besproken met de raad van bestuur. Die beslist om je al dan niet voor te dragen als lid van de algemene vergadering. Bekrachtiging gebeurt op de eerstvolgende bijeenkomst van de algemene vergadering, waarvoor je wordt uitgenodigd.

Ik stel mij kandidaat: