De algemene vergadering van Sensoa komt tweemaal per jaar bijeen om een aantal formele taken te vervullen, zoals de bespreking en goedkeuring van het werkingsverslag en financieel verslag van het afgelopen jaar of van de planning en begroting voor het komende jaar.

Aansluitend volgt telkens een gedachtewisseling rond een specifiek of actueel thema dat belangrijk is voor de werking van Sensoa.

De algemene vergadering telt maximaal 40 leden, allen vrijwilligers. Om de twee jaar kiest de algemene vergadering uit de leden een raad van bestuur, die het beleid van Sensoa uitstippelt.

Het operationele management is in handen van de directie, ondersteund door een dagelijks bestuur. Dat bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester van Sensoa.

Momenteel hebben we een tijdelijke stop voor vrije aanmeldingen. Van zodra we dit opnieuw openstellen, zal er hier opnieuw een aanmeldingsformulier staan.