Jonge nieuwkomers zijn jongeren die recent in België aankwamen en in een asielcentrum verblijven, in een OKAN-klas les volgen of recent naar het reguliere onderwijs overstapten uit een OKAN-klas. 

De school is voor deze jongeren de plek bij uitstek om te leren over seksualiteit en relaties. Zeker voor leerlingen die door hun recente migratie misschien nog niet veel over deze thema’s leerden. Hoe pak je dat aan? 

Vertrek van dezelfde leerdoelen en eindtermen

We willen bij jonge nieuwkomers geen andere leerdoelen behalen dan bij andere jongeren. Hun seksuele ontwikkeling en de bijhorende vragen en noden zijn niet anders. Ook de eindtermen blijven voor hen dezelfde. 

Kijk naar hun specifieke noden

 • Jonge nieuwkomers hebben vaak specifieke noden door hun migratiegeschiedenis. Betoon dus aandacht voor hun leefwereld. Dat kan je als begeleider helpen om hulpvragen en gedagsproblemen te begrijpen. 
 • Dat betekent niet dat je in de les op individuele situaties moet ingaan. Een 'iedereen gelijk' aanpak, ook bij seksuele vorming, werkt bij deze kinderen en jongeren vaak net bevrijdend.
 • Adolescenten hebben veel vragen over de keuzes die ze maken, ook inzake seksualiteit en relaties. Ze schipperen daarbij tussen verschillende culturele normen: die van thuis, van de school, van hun vrienden enz.
 • Jonge nieuwkomers komen vaak uit landen of culturen waar seksualiteit en relaties moeilijk bespreekbaar zijn. En waar informatie over die thema's moeilijk te vinden is. 
 • Jonge nieuwkomers zijn vaak onjuist geïnformeerd over seksuele thema's als soa's, anticonceptie enz.

Hou rekening met trauma

 • Kinderen en jongeren die gevlucht zijn, zijn extra kwetsbaar. Het is mogelijk dat ze schokkende ervaringen hebben meegemaakt die voor emotionele problemen zorgen. 
 • Sommige kinderen en jongeren hebben ook ervaringen gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hier, in hun land van herkomst of tijdens hun vlucht.  
 • Ook de ouders van deze kinderen hebben vaak nare ervaringen achter de rug. Of ze zijn vooral bezig met alle beslommeringen rond hun verblijfsstatus. Die kunnen ervoor zorgen dat ze minder aandacht hebben voor de emotionele ontwikkeling van hun kinderen. 
Een veilige en vertrouwde sfeer is een basisvoorwaarde
Ann Thys, OKAN leraar Atheneum Antwerpen

Laat hen nadenken en praten over normen en waarden

 • Moedig jongeren aan om te praten over waarden, ook over seksualiteit en relaties. Laat hen denken en praten over bijvoorbeeld gelijke kansen voor mannen en vrouwen, het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht en de mogelijkheid om van geslacht te veranderen. 
 • Besef dat je als lesgever ook vertrekt van bepaalde waarden en normen over abortus, masturbatie, homoseksualiteit en dergelijke. 
 • Gebruik werkvormen die verbindend werken, zonder tegenstellingen nodeloos te problematiseren. 
 • Je kan ervoor kiezen om een sessie met logische, objectieve en positieve thema’s te beginnen. Zoals 'ons lichaam' (hoe ziet het eruit, hoe werkt het) of met 'hoe werkt zwangerschap'. 
 • Besteed extra aandacht aan veiligheid in de groep met de PICKASOLL-afspraken

Wereldreizigers

Bram Tuk en Ilse Vlietstra
Les- en vormingsmateriaal | Van 8 tot 11 jaar
AankopenDownloadenOntlenen

Methode sociaal-emotionele ontwikkeling voor nieuwkomerskinderen op de basisschool.

Idriss

Thomas Demyttenaere, Bart Degryse
Les- en vormingsmateriaal | Van 14 tot 25 jaar | Anderstaligen
AankopenDownloadenOntlenen

Voorlichtingspakket over seksuele gezondheid voor nieuwkomers.

Welkom op school

Bram Tuk & Milleke de Neef
Les- en vormingsmateriaal | Van 12 tot 17 jaar
AankopenDownloadenOntlenen

Lespakket relaties en seksualiteit voor nieuwkomers.

Wijzer in de liefde

Les- en vormingsmateriaal | Van 12 tot 17 jaar
AankopenDownloadenOntlenen

Handleiding seksuele voorlichting aan jonge nieuwkomers.

Praktijkverhaal van Ann Thys, OKAN leraar Antwerpen

Ann Thys geeft seksuele opvoeding aan nieuwkomers in de OKAN klassen van het Atheneum in Antwerpen.