Relaties zijn spannend, interessant en leuk, maar ook complex. Pasklare antwoorden zijn er niet, maar je kan wel wegwijzers aanbieden. Door met kinderen en jongeren te werken aan communicatievaardigheden, een stevig zelfbeeld en weerbaarheid, zorg je voor een solide basis.

Vragen van jongeren over flirten en versieren

 • Hoe voelt het om verliefd te zijn?  
 • Als je verliefd bent, wordt je hart dan groter? 
 • Kun je verliefd worden op een lelijke jongen of meisje?  
 • Wat is liefdesverdriet?  
 • Moet je lang verliefd zijn voor je trouwt?  
 • Wat is het verschil tussen flirten en versieren? 
 • Hoe vertel ik iemand dat ik verliefd ben?  
 • Waarop let ik als ik iemand wil versieren?  
 • Ik ben verlegen, hoe kan ik zo een lief vinden?  
 • Waar kan je een nieuw lief ontmoeten?  

Bekijk de vragen over flirten en versieren op Allesoverseks.be

Flirten en versieren in de seksuele ontwikkeling van jongeren

 • Kleuters vertellen al dat ze 'verliefd' te zijn. Op hun juf, hun moeder of hun favoriete huisdier. Met seksuele gevoelens heeft dat nog helemaal niets te maken.  
 • Vanaf ongeveer 7 jaar worden kinderen al eens echt verliefd. Vanaf 10 jaar zoeken ze ook toenadering: handje vasthouden of een voorzichtige zoen.  
 • Pubers raken romantisch en seksueel aangetrokken tot elkaar. Ze hebben dus nood aan uitgebreide informatie over hoe je flirt, hoe je relaties aanknoopt, hoe je het leuk en veilig houdt. 
 • Flirten gaat soms over de grens. Vooral meisjes worden op deze leeftijd slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zorg ervoor dat ze weten bij wie ze terecht kunnen als zoiets gebeurt.
 • Flirten en versieren gebeurt meer en meer online. Dat online gedrag maakt deel uit van hun seksuele ontwikkeling.

Wat je nog meer moet weten over jongeren en relaties 

 • Kinderen hebben hun eigen familie en gezinssituatie. Besteed aandacht aan de verschillende soorten liefde en laat verschillende gezinssituaties evenwaardig aan bod komen. 
 • Jongeren zijn erg bezig met verliefdheid, aantrekkelijk zijn en relatievorming. Bijna alle jongeren waren al eens verliefd en hadden al liefdesverdriet. 
 • Jongeren hebben zelf al uiteenlopende ervaringen met relaties.
 • Sommige jongeren voelen zich onzeker omdat ze geen relatie hebben. 
 • Jongeren hebben veel vragen over hoe ze iemand duidelijk kunnen maken dat ze hem/haar graag hebben. 
 • Relaties bij jongeren hebben vaak het patroon van 'seriële monogamie': een reeks van opeenvolgende exclusieve relaties. 
 • Voor jongeren zijn vooral trouw, wederzijds respect, begrip, verdraagzaamheid en lichamelijkheid belangrijk in een relatie. 

Bekijk ook de feiten en cijfers over de eerste keer seks bij Vlaamse jongeren

Leerdoelen voor voorlichting over flirten en versieren

Kleuters en kinderen 

 • leren verschillende soorten relaties kennen
 • kunnen praten over relaties en familie
 • kennen gevoelens van nabijheid en vertrouwen
 • stellen zich positief op tegenover verschillende manieren van leven
 • zijn zich ervan bewust dat er verschillende soorten relaties bestaan
 • kennen het verschil tussen vriendschap en verliefdheid
 • kunnen zichzelf uitdrukken tegenover anderen
 • kunnen compromissen sluiten, zich tolerant en begripvol opstellen
 • hebben respect voor anderen
 • zijn zich bewust van hun eigen aandeel in relaties (verantwoordelijkheid, inzet, eerlijkheid)
 • hebben een positieve houding tegenover gendergelijkheid en vrije partnerkeuze 

Leerdoelen over flirten en versieren 

Bij vorming over flirten en versieren kan je kiezen uit verschillende leerdoelen.

Jongeren: 

 • kunnen praten over de emoties, onwennigheid en spanning die bij flirten komen kijken
 • kunnen aangeven welke manieren van flirten ze leuk vinden en welke niet
 • kunnen met de emoties van verliefdheid, liefde, afwijzing en liefdesverdriet omgaan; 
 • respecteren de verschillende relatievormen (huwelijk, open, losse of vaste relatie)
 • kennen de basisingrediënten van een goede relatie
 • erkennen het belang van gelijkwaardigheid en respect in flirten
 • denken kritisch na over genderrollen bij flirten en versieren
 • kunnen op een positieve manier vorm geven aan vriendschaps- en liefdesrelaties
 • kunnen in relaties op eenduidige en positieve manier communiceren
 • kunnen op constructieve manier met conflicten omgaan
 • kunnen informatie, hulp en steun vinden in geval van vragen of problemen rond relaties
 • weten dat het oké is om geen relatie of seks te willen
 • kunnen verwachtingen over flirtgedrag aftoetsen bij elkaar

Werk ook aan weerbaarheid en communicatievaardigheden. Die zijn heel belangrijk bij relaties.

Leerlingen die het uitmaken met een sms’je, dat is geen manier van doen!
Liselot Bouserie, leraar Sint-Lodewijks Brugge

Tips voor een leuke les over flirten en versieren

Zorg voor een veilige ruimte  

Maak bij het begin van je les enkele afspraken om een veilige ruimte te creëren. Je kan dat doen aan de hand van de PICKASOLL-regels. Schrijf ze op het bord, zodat je er tijdens de les naar kan verwijzen. 

Neem voldoende tijd om het thema in te leiden als je merkt dat de groep terughoudend is. Laat de leerlingen in een gesprek uitwisselen over wat relaties voor hen betekenen. Tast af op welke manier ze het fijn vinden om erover te praten. 

Creëer een gemeenschappelijk vertrekpunt 

Je hebt waarschijnlijk wel een idee van wat versieren is. Maar wat verstaan je leerlingen daaronder? Wat is het verschil tussen flirten en versieren? (Dat lees je op Allesoverseks.be) Wat is het doel van versieren? Doet iedereen dat, versieren? Hoe versier je iemand online? Vraag het hen en je zal versteld staan van hun verhalen en tips. Interessante lesuren gegarandeerd!  

Maak het relevant voor je groep 

Vertrek vanuit hun leefwereld. Waar hebben zij het moeilijk mee? Wat begrijpen zij niet altijd? Jongeren vragen het meestal niet, maar horen graag van anderen hoe ze iemand met succes kunnen versieren of hoe ze kunnen herkennen dat iemand interesse heeft. 

Boodschappen die op gevaren wijzen, zoals ‘een nee is een nee’, komen nogal prekerig over, zo verlies je hun aandacht. Gebruik hun ervaringen om ook jouw boodschappen in de les te krijgen. Bijvoorbeeld: 

 • Geniet van verliefd zijn, je mag plezier hebben in relaties.  
 • Volg je eigen tempo, ga stap voor stap verder in je relatie, doe enkel waar je zelf zin in hebt, denk na over waarom je iets doet.  
 • Leef je in de ander in en wees voorzichtig met de grenzen van een ander. 
 • Check bij iemand die je vertrouwt of op Allesoverseks.be wat je kan verwachten en hoe je daarmee omgaat. 

Laat jongeren van elkaar leren 

Kinderen en jongeren zijn heel benieuwd naar hoe hun vrienden en klasgenoten over relaties denken. 

 • Hoe worden zij graag mee uitgevraagd? 
 • Vinden ze het leuk om veel likes te krijgen, of vinden ze dat juist vervelend? 
 • Hoe zorg je ervoor dat je crush je gezien heeft? Zijn er culturele verschillen rond versieren in jouw klas? 

Jouw rol als begeleider is om de leerlingen te stimuleren om onderling te discussiëren. Je begeleidt, maar neemt niet echt deel. 

Gebruik humor! 

Lachen helpt leerlingen om hun gêne te overwinnen. En iedereen blundert wel eens. Zoek grappige filmpjes om af en toe een lachmoment in te lassen. Of bespreek eens de emoji’s waarmee ze online flirten. Belangrijk: uitlachen kan nooit! 

Lesmaterialen over flirten en versieren

De dokter Bea show

Sensoa en KetNet
Audiovisueel materiaal | Van 9 tot 12 jaar
AankopenOnline bekijkenOntlenen

De dokter Bea show is een programmareeks op Ketnet over seksuele voorlichting. Voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Werk met de dokter Bea lesmodules in jouw les.

Goede minnaars - werkmap

Erika Frans
Les- en vormingsmateriaal | Van 12 tot 17 jaar
AankopenDownloadenOntlenen

In deze werkmap vind je enkele werkvormen over de eerste keer.

Opleiding voor professionals over seksuele opvoeding

In deze opleiding leer je praten met kleuters en kinderen over relaties, lichaam en seksualiteit. We passen de inhoud aan aan jouw setting of doelgroep.

Leer met jongeren praten over seksualiteit en relaties. Programma opbouwen, lesmaterialen, begeleidershouding

Hoe begon Liselot aan seksuele vorming op school? Praktijkverhaal

Liselot Bouserie is leraar wiskunde aan het Sint-Lodewijkscollege in Brugge. Sinds 4 jaar geeft ze ook seksuele vorming.

Liselot Bouserie