3D - Denken! Durven! Doen!

Kristl Hablis
Spelmateriaal | Van 12 tot 17 jaar

het leefsleutelspel rond welbevinden en risico's

3D is een interactief spel voor klasgroepen van het eerste tot en met het laatste jaar van het secundair onderwijs.

De groep of de begeleider maakt een keuze uit één van de zes thema’s waarrond het spel kan worden gespeeld:

  1. welbevinden
  2. ruzie en agressie
  3. middelengebruik
  4. gezondheid
  5. seksualiteit
  6. multimedia

Zes teams wandelen door een fictieve stad. Tijdens deze tocht kunnen ze punten verdienen door te denken, te durven of te doen.

De leerlingen kunnen hun mening verwoorden of van gedachten wisselen bij een korte vraag, een kringgesprek of een teamopdracht die te maken heeft met het gekozen thema.

Tussendoor komen speelse doe-opdrachten aan bod die het geheel luchtig en plezierig maken.

Uitgever
Leefsleutels vzw
Jaar uitgave
2007
Foto: Leefsleutels