3D - Denken! Durven! Doen! - spel

Kristl Hablis
Spelmateriaal | Van 12 tot 17 jaar

Leefsleutelspel over welbevinden en risico's

3D is een interactief spel voor klasgroepen van het eerste tot het laatste jaar van het secundair onderwijs.

De groep of de begeleider maakt een keuze uit één van de zes thema’s waarrond het spel kan worden gespeeld:

  1. welbevinden
  2. ruzie en agressie
  3. middelengebruik
  4. gezondheid
  5. seksualiteit
  6. multimedia

Zes teams wandelen door een fictieve stad. Tijdens deze tocht verdienen ze punten door te denken, te durven of te doen.

De leerlingen verwoorden hun mening of wisselen van gedachten bij het gekozen thema bij een:

  • een korte vraag
  • een kringgesprek
  • een teamopdracht

Tussendoor komen speelse doe-opdrachten aan bod.

Aantal deelnemers: 6 - 30

Uitgever
Leefsleutels vzw
Jaar uitgave
2007
Foto: Leefsleutels