Bang Boos Blij - prentenboek

Kathleen amant
Prentenboek | Van 0 tot 5 jaar

Hoe voelt Wannes zich vandaag?

In dit kijkboek ontdekken kleuters wat gevoelens zijn.

Op basis van vrolijke, grote prenten leren ze dat er verschillende soorten gevoelen bestaan, hoe je ze kan herkennen en waarom ze soms ontstaan.

Dit boek is bruikbaar voor de stimulering van de taalontwikkeling en de sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen vanaf 2 jaar.

De voorkomende emoties zijn: blij, bang, boos en verdrietig.

Uitgever
Abimo
Jaar uitgave
2013
Foto: Abimo