Beleidstool Mediawijsheid

Beleidsinformatie

Een mediawijs beleid kan dezer dagen niet ontbreken op jouw school. Maar hoe begin je eraan? Hoe ontwikkel je dit?

Met de Beleidstool Mediawijsheid ontdek je hoe je een beleid ontwikkeld over mediawijsheid en specifieke thema’s die hier onder vallen zoals cyberpesten, sexting, portret- en auteursrecht, online identiteit en desinformatie. Je kan zelf kiezen welke thema’s je wil behandelen.

De materialen die je in de Beleidstool kan vinden, helpen je om stap voor stap jullie mediawijs schoolbeleid vorm te geven. Hierbij komen zowel de kansen die digitale media bieden aan bod als dat ook de risico’s worden aangehaald.

Uitgever
Mediawijs