Bespreekbaar maken van seksualiteit en intimiteit - boek

diverse auteurs
Informatief materiaal

handboek voor professionals in zorg en welzijn

In dit boek vind je informatie over seksualiteit en intimiteit. Het biedt handvatten om professioneel te kunnen omgaan met beroepssituaties waarin seksualiteit en intimiteit een rol spelen.

Zo schetst dit boek een breed beeld van seksualiteit en intimiteit in verschillende levensfasen en richt het zich op het professioneel werken met verschillende doelgroepen zoals

  • kwetsbare jongeren;
  • zedendeliquenten;
  • slachtoffers van seksueel misbruik;
  • ouderen en mensen met een psychische aandoening. 

Dit boek is geschreven voor studenten van opleidingen in zorg en welzijn en in het veiligheidsdomein en voor professionals die hun beroepshouding willen verbeteren.

Te koop in je lokale boekhandel.

Uitgever
Uitgeverij Coutinho
Jaar uitgave
2017
Uitgeverij Coutinho