Buiten de lijnen - methodiek

Erika Frans, Karen De Wilde, Kristin Janssens, Willy Van Berlo & Oka Storms
Informatief materiaal | Van 3 tot 17 jaar

Sensoa Vlaggensysteem voor kinderen en jongeren met speciale behoeften

Dit pakket helpt je om gepast te reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van kwetsbare kinderen en jongeren.

Het materiaal is gebaseerd op het Sensoa Vlaggensysteem.

Buiten de lijnen is voor professionals die werken met kwetsbare kinderen en jongeren met bijvoorbeeld:

  • een seksueel trauma
  • een beperking
  • een andere seksuele ontwikkeling. Zoals bijvoorbeel een andere genderidentiteit, seksuele oriëntatie of cultuur.

Dit pakket is:

  • De handleiding.
  • 32 kaarten met tekeningen van concrete situaties van seksueel gedrag van kinderen en jongeren.
  • 4 aanvullende werkkaarten die uitleg geven over hoe je met de kaarten met tekeningen werkt.
  • Een verzamelbox.

Het pakket Buiten de Lijnen is niet meer te verkrijgen omdat het inhoudelijk niet meer volledig up to date is.

Het kan wel nog ontleend worden bij onze ontleenpartners. 

Voor de meest recente informatie en de laatste versie van de criteria verwijzen we naar sensoa.be/vlaggensysteem


In een afzonderlijk boek lees je de theoretische onderbouwing van Buiten de lijnen. Het boek is apart verkrijgbaar en los van dit pakket te gebruiken. Het situeert seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van kinderen en jongeren binnen de ontwikkeling. Wat zegt de literatuur over een gezonde (seksuele) ontwikkeling?

Leer het Sensoa Vlaggensysteem gebruiken

Seksueel grensoverschrijdend gedrag: hoe ga je daarmee aan de slag als leraar, zorgverlener of andere professional? Maak kennis met Sensoa Vlaggensysteem en tools om seks en grenzen te bespreken. Of volg een intensieve opleiding om beleid uit te werken.