Caleidoscopia

Ankephien van Tijen
Spelmateriaal | Van 16 tot 99 jaar

'Caleidoscopia' is een kaartspel over diversiteit.

Het spel benoemt acht dimensies van diversiteit:

  1. etniciteit
  2. klasse
  3. levensfase
  4. talent/handicap
  5. religie
  6. sekse
  7. seksuele oriëntatie
  8. (beroeps)socialisatie.

Je kan het spel in kleine en in grotere groepen spelen. Doel is mensen met elkaar te laten praten over zichzelf, hun geschiedenis, het heden en de toekomst en meer begrip en respect voor elkaar te helpen ontwikkelen.

Als aanvulling is er het boek dat een verbinding legt tussen diversiteitstheorieën, het analysemodel 'kruispuntdenken' en ervaringen in het omgaan met diversiteit.

Uitgever
Netwerk Caleidoscopia
Jaar uitgave
2007

Ook interessant

Foto: caleidoscopia.nl