Door het lint

Jonas Van Olmen
Les- en vormingsmateriaal | Van 12 tot 25 jaar

Methodiek om inzicht te krijgen in de opbouw van kwaadheid en agressie.

De methodiek maakt duidelijk welke situaties iemand kan kwaad maken, wat er met het lichaam gebeurt en wat men doet als men kwaad is.

Tegelijkertijd krijgt men tips om de kwaadheid in te perken en zo agressie te vermijden. 

Uitgever
OCMW Mol
Jaar uitgave
2014
Foto: gemeentemol.be