Een huis vol gevoelens en axen

Les- en vormingsmateriaal | Van 3 tot 9 jaar

Vervolgset op "Een doos vol gevoelens" die zich richt tot kinderen van 5 tot 10 jaar ter bevordering van hun sociale competentie.

De set behelst een verbreding van de gevoelsthema's en een uitbreiding van de inhoud met het 'gedragsaspect': het kunnen onderscheiden en begrijpen van diverse sociale gedragingen.

De "axenroos", een instrument ontworpen door Nand Cuvelier om de veelheid van interacties tussen mensen te ordenen, is hierbij de leidraad.

Het basistraject dat door de makers van de set werd uitgewerkt spreidt zich over een periode van 12 weken waarbij de diverse materialen methodisch aan bod komen.

Uitgever
GECO
Jaar uitgave
2001