E...man

geen auteur
Spelmateriaal | Van 12 tot 25 jaar

discussiespel over de rolverdeling tussen vrouwen en mannen

Discussie- en bewustwordingsspel voor jongens en meisjes in het secundair onderwijs en jongvolwassenen.

Het spel wil aanzetten tot discussie over praktische problemen met rol-, taak- en arbeidsverdeling en wil jongeren beter bewust maken van hun meningen en toekomstverwachtingen.

Drie terreinen van zelfstandig functioneren worden onderscheiden:

  • financiële zelfstandigheid
  • zorgzelfstandigheid
  • sociale zelfstandigheid

Aantal spelers: groepjes van 4 spelers

Spelduur: 60 tot 90 minuten

Uitgever
LDC
Jaar uitgave
1997
Foto: catawiki.nl